Inhoudsopgave:

Waarom deze nieuwe wetgeving?

De gemeente Leeuwarden vindt het belangrijk dat er genoeg betaalbare huizen zijn voor starters. Dit is nu niet zo. Veel betaalbare huizen, zijn de afgelopen jaren gekocht door particuliere verhuurders en werden daarna verhuurd. Dit maakt het moeilijker voor starters en mensen die willen verhuizen.

 

De gemeente Leeuwarden wil daarom een opkoopbescherming gebruiken in een aantal buurten en wijken in de gemeente Leeuwarden. Dit betekent dat huizen die straks worden gekocht met de bedoeling om te verhuren, alleen te verhuren zijn met toestemming van de gemeente.

Grou

In Grou zijn veel huizen gekocht door mensen die er niet wonen. Dit noemen we ‘tweede woninggebruik’. Deze huizen worden alleen voor vakantie en in de weekenden gebruikt. Hierdoor zijn er niet voldoende huizen voor mensen die willen wonen in Grou.

Ook staan tweede woningen een groot deel van het jaar leeg. Dit is voor de buren in de straat niet prettig. Met deze nieuwe wetgeving moeten mensen straks toestemming van de gemeente hebben, voordat ze een woning in Grou als tweede woning mogen gebruiken.

In de bijlagen hieronder vindt u meer informatie:

“Ik vind het belangrijk dat er voldoende betaalbare koopwoningen beschikbaar blijven voor starters en doorstromers”, legt wethouder Hein de Haan uit. “Met de opkoopbescherming en het verbod op tweede woningen in Grou zorgen we ervoor dat er voldoende betaalbare koopwoningen blijven.”

Informatiebijeenkomst dinsdag 16 mei 2023

Op dinsdag 16 mei 2023 van 19:00 tot 20:30 uur is er een informatiebijeenkomst in het stadhuis in Leeuwarden. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgt u uitleg over de nieuwe regels.

Ter inzage

De concept-Huisvestingsverordening en de bijhorende bijlagen kunt u ook inkijken op het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Reageren

Reageren kan van donderdag 27 april 2023 tot en met woensdag 7 juni 2023.

  • Schriftelijk
    • Schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.
  • E-mailen
  • Mondeling

Vermeld in uw brief of e-mail het volgende

  • Concept-Huisvestingsverordening Gemeente Leeuwarden.
  • U geeft aan waar u het wel of niet mee eens bent en waarom.
  • De datum.
  • Uw naam en adres.
  • In geval van een brief uw handtekening.