Inhoudsopgave:

Waar wordt de bouwgrond voor gebruikt?

Het gaat om de bouwkavel kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie L, nummer 403 (dls.), groot ca. 10.000m2. De gegadigde wil de bouwgrond gebruiken voor de bouw van een nieuw bedrijfspand dat past binnen het daarvoor geldende bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Één reële gegadigde voor aankoop van de bouwgrond

Door een uitspraak van de Hoge Raad moet de Gemeente bij de uitgifte van bouwgrond gelijke kansen geven aan geïnteresseerden. Een selectieprocedure hoeft niet als vooraf vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts één bedrijf voor de bouwgrond in aanmerking komt. De Gemeente meent dat in dit geval sprake is van maar één serieuze gegadigde om de volgende reden.

 

De bouwgrond is al langere tijd beschikbaar. Iedere geïnteresseerde is gedurende deze periode in de gelegenheid geweest om de interesse in aankoop van de bouwgrond bij de gemeente kenbaar te maken. Gegadigde heeft zich bij de gemeente als eerste en enige geïnteresseerde partij gemeld. Ook zijn met gegadigde eerder al afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan over de mogelijkheid tot aankoop van de bouwgrond. Het bedrijf van gegadigde is reeds gevestigd binnen de gemeente en is op zoek naar een nieuwe plek in Leeuwarden om zo door te kunnen groeien. Voor de gemeente is het bedrijf van belang voor de economische ontwikkeling binnen de gemeente. De bedrijfsmatige activiteiten passen binnen de bestemming en de vestigingsvereisten van het bedrijventerrein.

Niet eens met voornemen?

Ieder andere gegadigde die vindt dat hij ook voor aankoop van de bouwkavel in aanmerking zou moeten komen, dient binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie (1 maart 2023) een kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot deze zaak bij de rechtbank Noord-Nederland.