Inhoudsopgave:

Om welke percelen gaat het?

  • Redbadwei te Leeuwarden, ter grootte van 29 m2, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie I nummer 264;
  • Wergeasterdyk te Leeuwarden, ter grootte van 29 m2, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie K nummer 233;
  • Splitsing Bredyk/Nije Werpsterdyk te Leeuwarden, ter grootte van 29m2, kadastraal bekend gemeente Wirdum, sectie E nummer 490;
  • Bredyk te Leeuwarden, ter grootte van 29 m2, kadastraal bekend gemeente Wirdum, sectie E nummer 878;
  • Wergeasterdyk te Leeuwarden, ter grootte van 29 m2, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie F nummer 1207;
  • Piskhoarneduk te Leeuwarden, ter grootte van 29 m2, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie I nummer 134;
  • Bredyk te Leeuwarden, ter grootte van 29 m2, kadastraal bekend gemeente Wirdum, sectie E nummer 34;
  • Redbadwei te Leeuwarden, ter grootte van 29 m2, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie I nummer 119.

Waar worden de percelen grond voor gebruikt?

De gegadigde wil de percelen grond gaan gebruiken voor het plaatsen van trafo’s, passend binnen het daarvoor geldende bestemmingsplan.

Één serieuze gegadigde

Door een uitspraak van de Hoge Raad moet de Gemeente bij de uitgifte van grond gelijke kansen geven aan geïnteresseerden. Een selectieprocedure hoeft niet als vooraf vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts één gegadigde voor de grond in aanmerking komt. De Gemeente meent dat in dit geval de uitzonderingsregel zoals genoemde in het arrest van toepassing is en er sprake is van maar één serieuze gegadigde gelet op de hierna genoemde motivering (niet onbeperkt, en al na gelang de situatie in te vullen).

De Gemeente van mening is dat er in dit geval sprake is van maar één serieuze gegadigde, omdat de onderhavige grond nodig is voor het plaatsen van trafo’s, die noodzakelijk is om de nutsvoorzieningen in stand te houden. De betreffende percelen maken onderdeel uit van de openbare ruimte, grenzen niet aan een particulier perceel, liggen solitair en komen niet in aanmerking voor verkoop aan andere partijen.

Niet eens met voornemen?

Dan dient u binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie (24 januari 2024) een kort geding aanhangig te hebben gemaakt. Dit doet u bij de rechtbank Noord-Nederland.

Vragen?

Vul het ‘Reactieformulier Grond en Vastgoed’ in. Het publicatienummer is: 2024-014631.