Snel naar:

Vergunning of melding

Gebruiksvergunning als:

 • in het gebouw van uw bedrijf of verzorgingsinstelling ’s nachts meer dan 10 personen slapen;
 • in uw gebouw overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar verblijven;
 • in uw gebouw overdag meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen verblijven. ​

Er is geen gebruiksvergunning nodig voor woongebouwen. Ook niet voor woongebouwen met zorg.

Gebruiksmelding als:

 • er geen gebruiksvergunning voor het pand verleend is;
 • er meer dan 50 personen tegelijk in het pand aanwezig zullen zijn, of;
 • als er sprake is van kamergewijze verhuur met 5 of meer wooneenheden.

Wat u moet weten

Een vergunning of melding voor brandveilig gebruik blijft geldig zolang het gebruik niet verandert en de brandveiligheidsvoorzieningen gelijk blijven.

Er is een nieuwe melding of vergunning nodig als:

 • er meer personen tegelijk in het pand aanwezig zullen zijn dan is aangegeven in de bestaande melding of vergunning;
 • de zelfredzaamheid van de gebruikers afneemt;
 • de bekendheid met het gebouw van de nieuwe gebruikers minder is, of;
 • brandveiligheidsvoorzieningen verdwijnen. Bijvoorbeeld een vluchtdeur die dichtgezet wordt.

U bent zelf verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van uw bouwwerk. De regels omtrent het gebruik van bouwwerken staan verspreid door het gehele bouwbesluit, te vinden onder “Wet- en regelgeving”.

Algemene informatie over brandveiligheid

Informatie en folders over brandveiligheid zijn te vinden op www.brandweer.nl

Voorbeelden:

 • Hoe maakt u uw huis brandveilig?
 • Hoe kunt u brandveilig klussen?
 • Hoe gaat u brandveilig op vakantie?
 • Hoe kunt u brand voorkomen?
 • Hoe ga ik om met brand?
 • Feestversiering
 • Koolmonoxide
 • Vuurkorf
 • Rookmelders in bestaande woningen

Vragen of hulp nodig?

Hebt u eerst zelf al gekeken op de website van het Omgevingsloket Online (OLO).

Nee, ik heb daar nog niet gekeken

Kijk eerst zelf. Misschien is het maken van een afspraak niet nodig.

Ja, ik heb al gekeken, maar ik snap niet hoe het werkt

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden. Wij gaan u helpen!
Contact opnemen kan op de volgende manieren:

 • Bel naar 14058.
 • Stuur een e-mail naar vergunningen@leeuwarden.nl

Kosten

Wet- en regelgeving

 • Bouwbesluit 2012
 • Besluit omgevingsrecht
 • Regelgeving omgevingsrecht

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.