Inhoudsopgave:

Beleidsplan Veiligheid

Onze plannen om overlast, criminaliteit en geweld in de gemeente Leeuwarden aan te pakken staan in de veiligheidsagenda en het uitvoeringsprogramma 2023-2024. De gemeente werkt samen met andere maatschappelijke organisaties om de wijken en dorpen veiliger te maken, zoals het Veiligheidshuis Fryslân en Meldpunt Overlast. Het Meldpunt Overlast registreert meldingen over sociale overlast. Zij pakken samen met politie en hulpverleners de overlast aan. U kunt zelf uw melding doorgeven aan de gemeente.

Buurtbemiddeling of Mediation

Soms hebben mensen niet door dat anderen (over)last van ze hebben. U kunt zelf met elkaar in gesprek gaan, als u er samen niet uit komt, dan lukt dit misschien wel met hulp van buurtbemiddeling of Mediation.

Wijkveiligheidsindex

Elk jaar kijken wij als gemeente of onze aanpak werkt en stellen we de zogenoemde ‘Wijkveiligheidsindex’ vast. In dit overzicht kunt u zien hoe veilig uw buurt, wijk of dorp is en welke maatregelen wij treffen om onveilige situaties aan te pakken.