Snel naar:

Automatisch voorschot voor huishoudens die al eerder energietoeslag ontvingen

Huishoudens die voor 1 oktober 2022 de volledige energietoeslag van € 1300 op hun rekening hadden, en op dat moment woonachtig waren in de gemeente Leeuwarden, krijgen dit jaar nog € 500. Dit is een voorschot op de energietoeslag van 2023.

 

Dit voorschot hoeft niet aangevraagd te worden. Deze huishoudens ontvangen binnenkort een brief en dit jaar nog automatisch het geld op hun rekening.

 

In het nieuwe jaar wordt gekeken of de aanvrager recht heeft op de resterende energietoeslag van 2023. Ook als dit niet het geval is, mag de aanvrager het voorschot houden.

Algemene regels voor het aanvragen van een vergoeding voor uw energiekosten

Bent u:

 • 18 jaar of ouder?
 • Inwoner van de gemeente Leeuwarden?
 • In het bezit van een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning?

En heeft u:

 • Nog geen energietoeslag ontvangen?

Als u op deze 4 vragen ‘ja’ heeft geantwoord, kunt u mogelijk een vergoeding krijgen. Lees dan verder.

Telt de vergoeding mee als inkomen?

Nee, dit is een gift en telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Wilt u hulp bij het aanvragen of heeft u vragen?

Hulp bij het aanvragen

Hiervoor kunt u terecht bij een buurt- of dorpskamer. Kijk op de pagina ‘buurt- of dorpskamer voor meer informatie waaronder de openingstijden. Hier zijn medewerkers van Amaryllis en vrijwilligers aanwezig. Zij helpen u graag verder.

Heeft u andere vragen?

Neem dan contact op met de gemeente Leeuwarden.

Vergoeding voor huishoudens met een laag inkomen

Had uw huishouden tussen 1 januari 2022 tot 1 april 2022 een laag inkomen? Als dit het geval is, kunt u tot 1 januari 2023 de energietoeslag van € 1300 aanvragen.

Wat telt mee als inkomen?

Als inkomen telt mee:

 • loon
 • uitkering (bijvoorbeeld WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of iedere andere sociale uitkering)
 • AOW en aanvullend pensioen
 • inkomen uit eigen onderneming
 • inkomen uit verhuur
 • inkomen uit studiefinanciering
 • alimentatie (hier gaat het om partner- en kinderalimentatie)

Vraag hier de energietoeslag voor een laag inkomen aan

Twijfelt u of uw inkomen valt onder de regeling voor een ‘laag’ of ‘hoger’ inkomen?

Vraag dan beide vergoedingen aan. Het ‘Aanvraagformulier energietoeslag huishouden met een hoger inkomen’ is vanaf 8 december beschikbaar. Beide formulieren kunt u hier vanaf 8 december digitaal invullen of downloaden.

 

In de volgende tabel staat wat u aan inkomen mag ontvangen om voor de energietoeslag in aanmerking te komen:

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.364,64 per maand (netto en inclusief vakantiegeld) € 1.516,33 per maand (netto en inclusief vakantiegeld)
Samenwonend/ getrouwd € 1.949,48 per maand (netto en inclusief vakantiegeld) € 2.053,18 per maand (netto en inclusief vakantiegeld)

Vergoeding voor huishoudens met een hoger inkomen

Eerst konden alleen huishoudens met een laag inkomen een vergoeding krijgen. Met de uitgebreide regeling kunnen ook huishoudens met een wat hoger inkomen een vergoeding voor hun energiekosten krijgen. Het gaat dan om een vergoeding van € 300, € 500, of € 800.

 

Let op: U kunt alleen een vergoeding krijgen als u in het bezit bent van een energiecontract van een energiemaatschappij, op uw eigen naam. Of als u woont in een zelfstandige woonruimte en een all-in huurcontract op eigen naam heeft. Met een all- in huurcontract bedoelen we alle huurcontracten waarbij de gas- en elektrakosten aan de verhuurder worden betaald. Een zelfstandige woning is een woonruimte met eigen toegang en eigen keuken en toilet.

 

Kijk in de tabellen onderaan de pagina, bij ‘Bekijk hier of u onder de lage óf hogere inkomens valt’, of uw inkomen past bij een vergoeding voor hogere inkomens.

Vraag hier de vergoeding voor hogere inkomens aan

 • Het ‘Aanvraagformulier energietoeslag huishouden met een hoger inkomen’ kunt u hier vanaf 8 december digitaal invullen of downloaden.

Twijfelt u of uw inkomen valt onder de regeling voor een ‘laag’ of ‘hoger’ inkomen?

Vraag dan beide vergoedingen aan. Het ‘Aanvraagformulier energietoeslag huishouden met een hoger inkomen’ is vanaf 8 december beschikbaar. Beide formulieren kunt u hier vanaf 8 december digitaal invullen of downloaden.

Vergoeding voor studentenhuishoudens

Studenten kunnen tot 1 maart 2023 een aanvraag indienen per huishouden. Afhankelijk van het inkomen, hebben deze huishoudens recht op een vergoeding tussen de € 300 en € 1300.

 

Let op: U kunt alleen een vergoeding krijgen als u in het bezit bent van een energiecontract van een energiemaatschappij, op uw eigen naam. Of als u woont in een zelfstandige woonruimte en een all-in huurcontract op eigen naam heeft. Met een all- in huurcontract bedoelen we alle huurcontracten waarbij de gas- en elektrakosten aan de verhuurder worden betaald. Een zelfstandige woning is een woonruimte met eigen toegang en eigen keuken en toilet.

 

Kijk in de tabellen onderaan de pagina, bij ‘Bekijk hier of u onder de lage óf hogere inkomens valt’, of u een laag of hoger inkomen heeft. Waarmee u een vergoeding kunt krijgen.

Studentenhuishoudens met een laag inkomen

Als u een laag inkomen heeft, dat past bij deze regeling, kunt u een vergoeding krijgen van € 1300. Het ‘Aanvraagformulier energietoeslag voor studentenhuishoudens met een laag inkomen’ kunt u hier vanaf 8 december digitaal invullen of downloaden.

Studentenhuishoudens met een wat hoger inkomen

Als u een hoger inkomen heeft, dat past bij deze regeling, heeft u recht op een vergoeding van € 300, € 500 of € 800. Het ‘Aanvraagformulier energietoeslag voor studentenhuishoudens met een hoger inkomen’ is vanaf 8 december beschikbaar.

Twijfelt u nog?

Vul dan het aanvraagformulier voor het lage inkomen in (dus voor € 1300 vergoeding). Zien wij dat uw inkomen hoger ligt? Dan kijken wij direct of u wel een andere vergoeding kunt krijgen.

Bekijk hier of u onder de lage óf hogere inkomens valt

De lage inkomensgroep kan een vergoeding van € 1300 krijgen. De hogere inkomensgroep kan een vergoeding krijgen van € 300, € 500 of € 800. Bekijk het hieronder, in de tabel die bij uw situatie past.

Wat telt mee als inkomen?

Als inkomen telt mee:

 • loon
 • uitkering (bijvoorbeeld WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of iedere andere sociale uitkering)
 • AOW en aanvullend pensioen
 • inkomen uit eigen onderneming
 • inkomen uit verhuur
 • inkomen uit studiefinanciering
 • alimentatie (hier gaat het om partner- en kinderalimentatie)

Studenten, let op: studiefinanciering wordt ook meegerekend als inkomen. Er wordt niet gekeken naar hoeveel u precies ontvangt. We rekenen met vaste bedragen, namelijk:

 • voor het HBO tellen we € 932,87 (+ eventuele éénoudertoeslag van € 269,90) per maand bij uw inkomen op.
 • Bij Mbo gaat het om € 766,06 (+ eventuele éénoudertoeslag van € 269,90) per maand.

Vergoeding per situatie en inkomen

In onderstaande tabellen ziet u welke vergoeding bij welke situatie hoort. Valt u inkomen in de eerste rij? Vul dan het aanvraagformulier voor een laag inkomen in. Valt u inkomen binnen een van de andere rijen? Vul dan het formulier voor de hogere inkomens in.

Voor u begint, nog 2 tips:

 • Het gaat hier om uw netto maandelijkse inkomen, zonder vakantiegeld. U kunt het beste kijken naar het inkomen dat u in oktober en november op uw bankrekening heeft gekregen.
 • Weet u niet of u al de AOW-leeftijd heeft? Kijk dan op svb.nl en ga naar ‘AOW-leeftijd berekenen’.
Alleenstaande (ouder) en jonger dan de AOW-leeftijd op 1 oktober 2022
Mijn netto inkomen zonder vakantiegeld ligt tussen: Hoogte vergoeding energiekosten:
Lager dan € 1308,42 Vraag vergoeding aan voor een laag inkomen. U heeft waarschijnlijk recht op € 1300
€ 1308,42 t/m € 1360,75 € 800
€ 1360,76 t/m € 1465,42 € 500
€ 1465,43 t/m € 1570,10 € 300

 

Samenwonend met partner en beiden jonger dan de AOW-leeftijd op 1 oktober 2022
Ons netto gezamenlijk inkomen zonder vakantiegeld ligt tussen: Hoogte vergoeding energiekosten:
Lager dan € 1869,17 Vraag vergoeding aan voor een laag inkomen. U heeft waarschijnlijk recht op € 1300
€ 1869,17 t/m € 1943,93 € 800
€ 1943,94 t/m € 2093,46 € 500
€ 2093,47 t/m € 2243,00 € 300

 

Alleenstaande en ouder dan de AOW-leeftijd op 1 oktober 2022
Mijn netto inkomen zonder vakantiegeld ligt tussen: Hoogte vergoeding energiekosten:
Lager dan € 1455,50 Vraag vergoeding aan voor een laag inkomen. U heeft waarschijnlijk recht op € 1300
€ 1455,50 t/m € 1513,71 € 800
€ 1513,72 t/m € 1630,15 € 500
€ 1630,16 t/m € 1746,59 € 300

 

Samenwonend met partner en één of beiden ouder dan de AOW-leeftijd op 1 oktober 2022
Ons netto gezamenlijk inkomen zonder vakantiegeld ligt tussen: Hoogte vergoeding energiekosten:
Lager dan € 1971,69 Vraag vergoeding aan voor een laag inkomen. U heeft waarschijnlijk recht op € 1300
€ 1971,69 t/m € 2050,54 € 800
€ 2050,55 t/m € 2208,28 € 500
€ 2208,29 t/m € 2366,01 € 300

Wanneer krijgt u bericht?

Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld. Krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien vragen we u om extra informatie. We handelen uw aanvraag binnen 8 weken af.

Controleren wij uw gegevens?

Ja, de gemeente kan bij de aanvraag en achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere organisaties en personen informatie over u en uw partner opvragen, die van belang is voor de energietoeslag. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Hulp bij energiebesparing

Kleine aanpassingen kunnen op jaarbasis al veel energieverbruik en geld schelen. De energiecoaches kunnen u hierbij helpen. Bijvoorbeeld om te kijken of uw cv-ketel zuiniger afgesteld kan worden.

Hulp nodig bij geldzaken of schulden?

Op de pagina Hulp bij Geldzaken en Schulden vindt u meer informatie over de hulp die wij bieden bij vragen over geldzaken en het voorkomen van schulden.