Snel naar:

De gemeenteraad bespreekt eind november of de gemeente extra energietoeslagen uit gaat keren.

De gemeenteraad bespreekt eind november of de gemeente extra energietoeslagen uit gaat keren aan huishoudens met een laag inkomen. Het gaat om het voorstel om een nieuwe gemeentelijke regeling energiekosten voor huishoudens met een inkomen tussen de 125% en 150% van de bijstandsnorm. En om het uitbreiden van de energietoeslag voor studentenhuishoudens met een energiecontract.

Deze groepen inwoners kwamen eerder niet in aanmerking voor ondersteuning voor de gestegen energiekosten. De gemeente hoopt deze groepen inwoners op deze manier te helpen.

 

Daarnaast stelt het college aan de gemeenteraad voor de energietoeslag 2023 deels al in 2022 uit te keren. Het gaat dan om huishoudens die op 1 oktober de volledige energietoeslag 2022 hebben ontvangen.

 

Wanneer er meer bekend is over deze energietoeslagen, dan leest u dat op deze pagina.

Hoe vraagt u energietoeslag aan?

  • Regel dit digitaal met uw DigiD. Dit is de snelste manier.
    • Heeft u geen DigiD? Vraag deze aan via de website van Digid.
    • Een kopie geldig legitimatiebewijs is een paspoort of een identiteitskaart. Geen rijbewijs.
  • Lukt het niet digitaal? Download het volgende formulier en vul in:

Wanneer krijgt u bericht?

We streven ernaar om uw aanvraag energietoeslag binnen 8 weken na ontvangst te behandelen.

Momenteel is het erg druk met aanvragen voor de energietoeslag. Daarom kan het langer duren voordat we uw aanvraag behandelen. Als we langer tijd nodig hebben om uw aanvraag te behandelen, krijgt u van ons een brief. Dit betekent dat we uw aanvraag energietoeslag binnen 16 weken behandelen.

Wanneer ontvangt u geen energietoeslag

  • Als u dakloos of thuisloos bent.
  • Als u in een instelling woont.
  • Als u studeert
  • Als je jonger bent dan 21 jaar.

Studenten en energiekosten

Door de stijging van de energieprijzen kan de energierekening voor sommige studenten een grote kostenpost zijn. Studenten hebben geen recht op de energietoeslag. Wel kunnen we je misschien met bijzondere bijstand helpen. Bijzondere bijstand voor energiekosten kan binnenkort worden aangevraagd. Hou deze pagina in de gaten voor de updates.

Wat kunt u doen om energie te besparen?

Kleine aanpassingen kunnen op jaarbasis al veel energieverbruik en geld schelen. De energiecoaches kunnen u hierbij helpen. Bijvoorbeeld om te kijken of uw cv-ketel zuiniger afgesteld kan worden.

Hulp nodig bij geldzaken of schulden en andere vragen?

Op de pagina Hulp bij Geldzaken Hulp bij Geldzaken en Schulden vindt u meer informatie over de hulp die wij bieden bij vragen over geldzaken en het voorkomen van schulden.

Heeft u andere vragen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.