Snel naar:

Wat u moet weten

De gemeente Leeuwarden staat voor een enorme uitdaging. Van woningen die verwarmt worden op aardgas, moeten we de overgang maken naar andere duurzame energiebronnen. Dit vraagt een investering van overheid, bedrijven en huishoudens in geld, tijd en energie om de woningen in de gemeente voor te bereiden op een andere duurzamere energievoorziening.

Er gebeurt al heel veel in de wijken en dorpen op dit gebied. De gemeente Leeuwarden vindt dit belangrijk en wil hierbij helpen. Om de al gemaakte plannen en toekomstige plannen te ondersteuning biedt de gemeente Leeuwarden vanaf 2020 tot en met 2022 de subsidie voor duurzame wijk- en dorpsinitiatieven aan.

Er zijn drie mogelijkheden waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Waarbij een subsidieplafond van €50.000 geldt. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Subsidiemogelijkheden

Duurzame beginners (t/m €2.500)

Een georganiseerde groep bewoners uit een wijk of dorp in de gemeente Leeuwarden die samen willen werken om energie te besparen of om energie op te wekken in hun eigen wijk of dorp.

Doel:

Opstart en ontwikkeling van nieuwe lokale energie in wijken en dorpen van de gemeente Leeuwarden.

Voorbeelden:

Ontwikkeling eigen huisstijl, logo, flyer, organiseren informatiebijeenkomst(en); ontwikkeling enquête, inzet kleine maatregelen woningverduurzaming (tot €50,-), uitnodiging gastspreker etc.

Voorwaarden voor Duurzame beginners:
 • Aanvraag door twee of meer wijk- of dorpsbewoners.
 • Collectieve meerwaarde (minimum deelname van 20 bewoners).
 • Jaarlijks eenmaal aan te vragen.
 • Aanvullend op huidige aanbod gemeente Leeuwarden.
 • Overzicht kosten en opbrengsten voor het bepalen van de hoogte van het te subsidiëren bedrag, waarbij het aan te vragen bedrag het eventuele begrotingstekort niet mag overstijgen.
 • Kort en bondig plan van aanpak.
 • Overleg met gemeente voor opstart.
 • Maximaal € 2.500 subsidie aan te vragen voor ondersteuning.

Duurzame doorzetters (t/m €7.500)

Georganiseerde groep bewoners uit een wijk of dorp in de gemeente Leeuwarden die samen aan de slag willen met duurzame projecten die duidelijk meewerken aan lokale energiebesparing en/of -opwek in hun eigen wijk of dorp.

Doel:

Versnelling en doorontwikkeling van duurzame initiatieven en individuele maatregelen in wijken en dorpen in de gemeente Leeuwarden.

Voorbeelden:

Organisatie gezamenlijke inkoopacties, doorontwikkeling energie-bespaaradvies, inzet warmtebeeldcamera, blowerdoor- /rooktest, inhuur adviseur, energiemixmethode, etc.

Voorwaarden voor Duurzame doorzetters:
 • Aanvraag door stichting, coöperatie of vereniging bestaande uit twee of meer wijk- of dorpsbewoners.
 • Minimaal 50 betrokken huishoudens.
 • Extra waarde voor een grote groep, project moet uit te breiden of makkelijk te herhalen zijn.
 • Meerdere opeenvolgende jaren aan te vragen.
 • Afstemming met wijk-/dorpenmanager, -team en -panel.
 • Aanvullend op huidige aanbod gemeente Leeuwarden.
 • Overzicht kosten en opbrengsten voor het bepalen van de hoogte van het te subsidiëren bedrag, waarbij het aan te vragen bedrag het eventuele begrotingstekort niet mag overstijgen.
 • Jaarbegroting.
 • Jaarplanning.
 • Voortgangsoverleg met gemeente (2x).
 • Voor categorie twee geldt dat u maximaal € 7.500 subsidie kunt krijgen voor uw plan of project. Dit bedrag is voor advies- en proceskosten: maximaal € 2.500 en maximaal €5.000 aan kosten voor organisatie, communicatie, juridisch advies en eventuele inschrijvingskosten van een stichting of vereniging.

Duurzame koplopers (t/m €12.500)

Georganiseerde groep bewoners uit een wijk of dorp in de gemeente Leeuwarden die vanuit hun inmiddels opgedane ervaring in de energietransitie samen aan de slag willen met projecten die duidelijk bijdragen aan lokale energiebesparing, -opslag en opwek en willen meewerken aan de transitievisie warmte voor hun wijk of dorp.

Doel:

Totstandkoming en ontwikkeling van wijktransitievisies en innovatieve projectvoorstellen voor energiebesparing, -opslag en -opwek vanuit de wijken en dorpen in de gemeente Leeuwarden.

Voorbeelden:

Uitwerken plan van aanpak duurzame mobiliteit, oriëntatie systeemkeuzes, aanschaf warmtebeeldcamera, opstart blowerdoortest, verdieping analyse woningvoorraad, ontwikkeling projectvoorstel voorbeeldwoning, opslag, productie/opwek, smartgrid etc.

Voorwaarden voor Duurzame koplopers:
 • Aanvraag door stichting, coöperatie of vereniging bestaande uit 5 of meer wijk- of dorpsbewoners.
 • Minimaal 50 betrokken huishoudens.
 • Extra waarde voor een grote groep, project moet uit te breiden of makkelijk te herhalen zijn.
 • Doorlopend.
 • Aansluiting bij wijk-/dorpenmanager, -team en -panel.
 • Aanvullend op huidige aanbod gemeente Leeuwarden.
 • Overzicht kosten en opbrengsten voor het bepalen van de hoogte van het te subsidiëren bedrag, waarbij het aan te vragen bedrag het eventuele begrotingstekort niet mag overstijgen.
 • Jaarbegroting + conceptindicatie benodigd budget voor volgend jaar.
 • Jaarplanning inclusief plan voor volgend jaar.
 • Voortgangsoverleg met gemeente en deelname aan bijeenkomsten (4x per jaar).
 • Voor categorie drie geldt dat u maximaal €12.500 kunt krijgen voor uw project. Dit bedrag is voor advies- en proceskosten: maximaal €7.500 en maximaal €5.000 aan kosten voor organisatie, communicatie, juridisch advies.

Voor alle categorieën geldt: Doelen kunnen zich het hele jaar melden met hun aanvraag. Categorie 3 (€12.500,-) kan slechts 1 keer per jaar, per aanvrager en per locatie worden aangevraagd. Wel kan deze subsidieregeling worden aangevuld met andere subsidieregelingen van de gemeente Leeuwarden.

Een initiatief kan de budgetten binnen deze subsidieregeling stapelen. Dus bij een aanvraag van €2.500,- uit categorie 1 aan het begin van het jaar, kan een initiatief haar aanvraag uitbreiden naar in totaal €7.500,-. In dat geval gelden de voorwaarden voor categorie 2. Met deze optie willen we de groei en ontwikkeling van duurzame wijk- en dorpsinitiatieven stimuleren. Wordt een aanvraag uit categorie 2 gedaan, kan het initiatief haar aanvraag uitbreiden naar in totaal €12.500,-. In dat geval gelden de voorwaarden voor categorie 3.

Hoe aanvragen

Uw subsidieaanvraag bestaat uit een kort en bondig plan van aanpak waarin u uw activiteiten, project en/of proces beschrijft en uitleg geeft van het wat, waarom, door wie en hoe. Wij beoordelen samen met u het plan op kwaliteit en haalbaarheid.

Neem voor het invullen van het aanvraagformulier de regeling goed door en let op de eisen die op uw aanvraag van toepassing kunnen zijn.

Voor afstemming, overleg en inspiratie nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomsten die eens per kwartaal worden georganiseerd. Hier kunt u de andere wijk- en dorpsinitiatieven ontmoeten. Daarnaast nodigen we lokale en regionale professionals uit voor inzicht, opleiding en inspiratie. Zo bouwen we aan een sterk netwerk van lokale krachtige wijk- en dorpsinitiatieven.

Voor meer informatie over de regeling kunt u contact opnemen met de gemeente Leeuwarden.

Andere mogelijkheden

Voor meer mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid kunt u kijken op de site van het energieloket van de gemeente Leeuwarden.

Wet en regelgeving

Regeling subsidie duurzame dorpen en wijken 2022.

 • De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.