Inhoudsopgave:

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt maximaal € 4.400,- subsidie per activiteit aanvragen. De subsidie kan maximaal 70% van de kosten die gemaakt worden voor de organisatie van de activiteit bedragen.

Welke bijlagen toevoegen bij uw aanvraag?

  • Een activiteitenplan. Beschrijf de aanleiding, doelstelling en motivering van de activiteit.
  • De aanvragen worden beoordeeld door de Adviesgroep Cultuur aan de hand van een scorelijst. Dit is de prioriteitenlijst in de Regeling subsidie talentontwikkeling cultuur 2023. Besteed in uw plan ook aandacht aan de punten uit deze lijst.
  • Afbeeldingen, cv’s en informatie van de lokale talentvolle maker(s).
  • De begroting.

Wanneer moeten uw aanvraag en bijlagen bij ons binnen zijn?

Het jaar is verdeeld in 4 periodes. U kunt uw aanvraag niet aanvullen als de einddatum geweest is.

Periode 1: 1 januari tot en met 31 maart

Uw aanvraag en bijlagen moeten uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan periode 1 bij ons binnen zijn.

Periode 2: 1 april tot en met 30 juni

Uw aanvraag en bijlagen moeten uiterlijk op 1 januari voorafgaand aan periode 2 bij ons binnen zijn.

Periode 3: 1 juli tot en met 30 september

Uw aanvraag en bijlagen moeten uiterlijk op 1 april voorafgaand aan periode 3 bij ons binnen zijn.

Periode 4: 1 oktober tot en met 31 december

Uw aanvraag en bijlagen moeten uiterlijk op 1 juli voorafgaand aan periode 4 bij ons binnen zijn.

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download dan het aanvraagformulier Subsidie Talentontwikkeling cultuur en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op de website Overheid.nl (lokaal):

  • Regeling subsidie talentontwikkeling cultuur 2023.
  • Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018.