Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download dan het aanvraagformulier subsidie kleine producties cultuur en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De te organiseren activiteit moet bezocht kunnen worden, of het boek moet gekocht kunnen worden, door de inwoners van de gemeente Leeuwarden.
  • De activiteit of het product moet bijdragen aan het culturele aanbod in de gemeente Leeuwarden.
  • U kunt maximaal € 5.500,- subsidie per aanvraag aanvragen. Per jaar kunt u maximaal € 11.000,- subsidie aanvragen. De subsidie kan maximaal 50% van de kosten die gemaakt worden voor de organisatie van de activiteit bedragen.

Welke bijlagen toevoegen bij uw aanvraag?

  • Een activiteitenplan. Beschrijf de aanleiding, doelstelling en motivering van de activiteit.
  • De aanvragen worden beoordeeld door de Adviesgroep Cultuur aan de hand van een scorelijst. Dit is de prioriteitenlijst in de Regeling subsidie kleine producties cultuur 2023. Besteed in uw plan ook aandacht aan de punten uit deze lijst.
  • De begroting.

Wanneer moeten uw aanvraag en bijlagen bij ons binnen zijn?

Het jaar is verdeeld in 4 periodes. U kunt uw aanvraag niet aanvullen als de einddatum geweest is.

Periode 1: 1 januari tot en met 31 maart

Uw aanvraag en bijlagen moeten uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan periode 1 bij ons binnen zijn.

Periode 2: 1 april tot en met 30 juni

Uw aanvraag en bijlagen moeten uiterlijk op 1 januari voorafgaand aan periode 2 bij ons binnen zijn.

Periode 3: 1 juli tot en met 30 september

Uw aanvraag en bijlagen moeten uiterlijk op 1 april voorafgaand aan periode 3 bij ons binnen zijn.

Periode 4: 1 oktober tot en met 31 december

Uw aanvraag en bijlagen moeten uiterlijk op 1 juli voorafgaand aan periode 4 bij ons binnen zijn.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op de website Overheid.nl (lokaal):

  • Regeling subsidie kleine producties cultuur 2023.
  • Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018.