Snel naar:

Wat u moet weten

De activiteit heeft een openbaar karakter. Het moet dus toegankelijk zijn voor, of gekocht kunnen worden door alle inwoners van de gemeente Leeuwarden.

Hoe het werkt

 • De aanvragen worden behandeld volgens een tendersysteem. Dit houdt in dat informatie, ontvangen na de uiterste indieningstermijn, niet wordt meegenomen in de behandeling van uw aanvraag.
 • Er zijn jaarlijks vier subsidieperiodes. Per periode wordt maximaal 25% van het totaal beschikbare subsidiebudget verleend. Afhankelijk van het moment van uw activiteit gelden verschillende momenten om een aanvraag in te dienen:
  • Periode 1: 1 januari t/m 31 maart. Inleveren uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan de periode.
  • Periode 2: 1 april t/m 30 juni. Inleveren uiterlijk 1 januari voorafgaand aan de periode.
  • Periode 3: 1 juli t/m 30 september. Inleveren uiterlijk 1 april voorafgaand aan de periode.
  • Periode 4: 1 oktober t/m 31 december. Inleveren uiterlijk 1 augustus voorafgaand aan de periode.

Hoe aanvragen

Vul het volgende formulier in en lever in of stuur op naar de Gemeente Leeuwarden

Aanvraagformulier subsidie kleine producties cultuur

Wij moeten dit uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteit hebben ontvangen.

Wet- en regelgeving

 • Regeling subsidie kleine producties cultuur
 • Algemene Subsidieverordening Leeuwarden

De regelgeving van de gemeente Leeuwarden wordt beheerd via Overheid.nl van het ministerie van Binnenlandse Zaken.