Inhoudsopgave:

Subsidie Afkoppelen regenpijp

U kunt subsidie aanvragen voor het afkoppelen van uw regenpijp van het riool. Daarmee ontlast u het riool.

Indien u een vijver heeft of nabij een sloot woont, kunt u ook daar naartoe een verbinding maken. Als u met de leiding door gemeentelijke grond moet, om bij de sloot te komen, dan is dat in veel gevallen mogelijk. Neem contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden. Indien u het afkoppelen op eigen grond realiseert, dan kunt u dit achterwege laten.

Voordelen afkoppelen regenpijp van het riool

 • Ontlast het riool en daardoor minder kans op wateroverlast op straat.
 • Schoon regenwater bevordert de kwaliteit van het oppervlaktewater.
 • U kunt het water prima opvangen in een regenton of regenwaterschutting.

Waaraan moet u voldoen

 • U woont in de gemeente Leeuwarden.
 • U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder toestemming van de eigenaar.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het correct uitvoeren/ laten uitvoeren van de afkoppeling met voldoende afvoercapaciteit. Raadpleeg eventueel een bouwdeskundige.
 • U begint pas met de aanleg als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd.
 • U laat het werk binnen 13 weken tot een jaar na de goedkeuring van uw subsidieaanvraag uitvoeren.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen

Op basis van de grootte van uw dak, wordt een berekening gemaakt. U krijgt € 5,- per m2 dak met een maximum van € 500,- per perceel.

Hoe vraagt u subsidie aan

Na uw aanvraag

Binnen 4 weken ontvangt u een reactie van de gemeente Leeuwarden.
Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, niet zijn ondertekend, of zonder bijlage(n) kunnen niet in behandeling worden genomen. U ontvangt dan ook geen reactie van de gemeente Leeuwarden. Als u in aanmerking komt voor de subsidie, dan kunt u de werkzaamheden (laten) uitvoeren. Zodra deze zijn uitgevoerd en afgerond moet u dit bij ons melden door het gereed meldingsformulier in te vullen en in te leveren/ of op te sturen naar de gemeente Leeuwarden. Er kan een inspecteur langskomen om het werk te controleren.

Subsidie Blauw-groendak

U kunt subsidie aanvragen om regenwater op uw dak op te slaan (blauw-groendak) in combinatie met een daktuin (blauw-groendak). Dat is een dak met bijvoorbeeld gras en/ of planten. Het water kunt u ook inzetten om uw toilet mee door te spoelen of om de tuin te sproeien.

Voordelen blauw-groendak

 • Uw dak gaat minstens 2 keer zo lang mee als een gewoon dak doordat het zonlicht het dak niet aantast.
 • Houdt zomers de warmte buiten.
 • Slaat regenwater op en zorgt er zo voor dat het riool minder wordt belast.
 • Gaat goed samen met zonnepanelen en verhoogt het rendement ervan.

Waaraan moet u voldoen

 • U woont in de gemeente Leeuwarden.
 • U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder toestemming van de eigenaar.
 • Het oppervlak van de aangelegde voorzieningen bedraagt minimaal 6 m2,
 • Steenachtige substraten moeten voldoen aan de beoordelingsrichtlijn ‘BRL 9341’, of een vergelijkbaar keurmerk.
 • Zorg ervoor dat uw dak stevig genoeg is. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Vraag eventueel een bouwdeskundige om advies.
 • Het waterbergend vermogen van een extensief groen dak bedraagt 25 tot 50 liter per m2 en van een intensief groen dak minimaal 50 liter per m2.
 • Bij een blauw dak bedraagt de minimale waterberging op de dakbedekking 60mm.
 • Het aanleggen wordt gedaan door een hovenier, aannemer of dakspecialist.

Wat is het verschil tussen intensieve en extensieve blauw-groendaken

Dit is de dikte van de opbouwlaag. Intensieve blauw-groendaken zijn vergelijkbaar met een normale tuin. Je kunt er gazons, heesters en bomen planten. Een extensief blauw-groendak is bedoeld voor bijvoorbeeld kruiden, grassen of waardplanten.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen

Hoeveel subsidie u krijgt, hangt af van de grootte van uw dak en het waterbergend vermogen van het daktuinsysteem.

Extensief blauw-groendak Waterbergend vermogen 25 tot 50 liter per m2 + >60mm waterberging op dakbedekking

Dakoppervlak 6 tot 100 m2 € 35,- per m2
Dakoppervlak 100 – 250 m2 € 25,- per m2
Dakoppervlak > 250 m2 € 15,- per m2

Intensief blauw-groendak Waterbergend vermogen >50 liter per m2 +>60mm waterberging op dakbedekking

Dakoppervlak 6 tot 100 m2 € 40,- per m2
Dakoppervlak 100 – 250 m2 € 30,- per m2
Dakoppervlak > 250 m2 € 20,- per m2

Wat is de maximale subsidie per perceel

 • De maximale subsidie bedraagt € 12.500,- per perceel.
 • Bij een intensief groendak wordt enkel het oppervlak aan groen (plantvakken en gazon) gesubsidieerd.
 • Voor het blauw-groendak geldt de vergoeding voor het oppervlak waar minimaal 60mm water op het dak opgeslagen kan worden.

Hoe vraagt u subsidie aan

Na uw aanvraag

Binnen 4 weken ontvangt u een reactie van de gemeente Leeuwarden.
Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, niet zijn ondertekend, of zonder bijlage(n) kunnen niet in behandeling worden genomen. U ontvangt dan ook geen reactie van de gemeente Leeuwarden. Als u in aanmerking komt voor de subsidie, dan kunt u de werkzaamheden laten uitvoeren door een hovenier, aannemer of dakspecialist. Zodra deze zijn uitgevoerd en afgerond moet u dit bij ons melden door het gereedmeldingsformulier in te vullen en in te leveren/ of op te sturen naar de gemeente Leeuwarden. Er kan een inspecteur langskomen om het werk te controleren.

Subsidie Groendak

U kunt subsidie aanvragen voor de aanleg van een daktuin (groendak). Dat is een dak waar bijvoorbeeld gras en/ of planten op groeien. Een groendak is niet alleen mooi, ze leveren ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit, luchtkwaliteit en zijn goed voor de waterafvoer.

Voordelen groen dak

 • Uw dak gaat minstens 2 keer zo lang mee als een gewoon dak doordat het zonlicht het dak niet aantast.
 • Houdt zomers de warmte buiten.
 • Slaat regenwater op en zorgt er zo voor dat het riool minder belast wordt.
 • Gaat goed samen met zonnepanelen en verhoogt het rendement ervan.

Waaraan moet u voldoen

 • U woont in de gemeente Leeuwarden.
 • U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder toestemming van de eigenaar.
 • Het oppervlak van de aangelegde voorzieningen bedraagt minimaal 6 m2,
 • Steenachtige substraten moeten voldoen aan de beoordelingsrichtlijn ‘BRL 9341’, of een vergelijkbaar keurmerk.
 • Zorg ervoor dat uw dak stevig genoeg is. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Vraag eventueel een bouwdeskundige om advies.
 • Het waterbergend vermogen van een extensief groen dak bedraagt 25 tot 50 liter per m2 en van een intensief groen dak minimaal 50 liter per m2.
 • Bij een blauw dak bedraagt de minimale waterberging op de dakbedekking 60mm.Het dak is minimaal 6 m2.
 • Het aanleggen wordt gedaan door een hovenier, aannemer of dakspecialist.

Hoogte subsidie

 • Hoeveel subsidie u krijgt, hangt af van de grootte van uw dak en het waterbergend vermogen van het daktuinsysteem.
 • We maken onderscheid in een extensief en intensief groendak.
 • Extensieve groendaken zijn meestal 7-10 cm, geschikt voor verschillende soorten mos, kruiden, grassen en andere vegetatie, waarbij weinig of geen onderhoud vereist is.
 • Een extensief groendak is het lichtste systeem.
 • Intensieve groendaken bestaan uit een dikkere laag (15 cm of meer) en een breder scala aan planten die hierop kunnen groeien, van gazons tot sierstruiken en bomen. Het type beplanting zal bepalen welke dikte van het substraat vereist is.

Extensief groendak Waterbergend vermogen 25 tot 50 liter per m2

Dakoppervlak 6 tot 100 m2 € 30,- per m2
Dakoppervlak 100 – 250 m2 € 20,- per m2
Dakoppervlak > 250 m2 € 10,- per m2

Intensief groen dak Waterbergend vermogen >50 liter per m2

Dakoppervlak 6 tot 100 m2 € 35,- per m2
Dakoppervlak 100 – 250 m2 € 25,- per m2
Dakoppervlak > 250 m2 € 15,- per m2

Wat is de maximale subsidie per perceel

 • De maximale subsidie bedraagt € 10.000,- per perceel.
 • Bij een intensief groendak wordt alleen het oppervlak aan groen (plantvakken en gazon) gesubsidieerd.

Hoe vraagt u subsidie aan

Na uw aanvraag

Binnen 4 weken ontvangt u een reactie van de gemeente Leeuwarden.
Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, niet zijn ondertekend, of zonder bijlage(n) kunnen niet in behandeling worden genomen. U ontvangt dan ook geen reactie van de gemeente Leeuwarden. Als u in aanmerking komt voor de subsidie, dan kunt u de werkzaamheden laten uitvoeren. Zodra deze zijn uitgevoerd en afgerond moet u dit bij ons melden door het gereed meldingsformulier in te vullen en in te leveren/ of op te sturen naar de gemeente Leeuwarden. Er kan een inspecteur langskomen om het werk te controleren.

Korting aanschaf regenton

Bij een aantal doe-het-zelf-centra en tuincentra in de gemeente Leeuwarden kunt u direct korting krijgen voor de aanschaf van een regenton. U hoeft niet meer achteraf subsidie aan te vragen zoals voorgaande jaren het geval was. De regentonnenactie geldt voor alle dorpen en wijken in gemeente Leeuwarden.

Voordelen regenton

 • Ontlast het riool waardoor minder kans op wateroverlast bestaat.
 • Schoon regenwater om planten water te geven
 • Met een regenton van 200 liter water bespaart u per jaar zeker 2500 liter drinkwater.

Waaraan u moet voldoen

 • U woont in de gemeente Leeuwarden.

Hoeveel korting kunt u krijgen

 • Per regenton kunt u maximaal €25 korting krijgen.
 • U krijgt korting voor maximaal 2 regentonnen voor uw huishouden of bedrijf.

Waar kunt u een regenton met korting kopen

De kortingsbonnen voor de regentonnenactie zijn verkrijgbaar bij de volgende deelnemende winkels in gemeente Leeuwarden: Auke Rauwerda, Hoyte van der Wal, Tuincentrum Beek, Welkoop, Hubo Leeuwarden, Intratuin, Gamma Leeuwarden West, Gamma Hemrik, en de Praxis in Stiens en Rauwerda in Stiens.

Subsidie Regenwatergebruikinstallatie

Voor het opvangen van regenwater in een speciale installatietank kunt u subsidie aanvragen. Dit water kunt u gebruiken voor het doorspoelen van uw toilet en/of het draaien van de wasmachine. Zo’n installatie bespaart tot 75% van uw dagelijks waterverbruik. De installatie vangt regenwater op dat op het dak valt. Er zijn systemen voor zowel binnen als buiten, boven- en ondergronds.

Voordelen opslagtank voor regenwater

 • Een groot deel van het regenwater dat op uw woning valt wordt gebruikt voor het doorspoelen van toiletten en de wasmachine.
 • Bespaart op drinkwaterverbruik.
 • Slaat regenwater op en zorgt er zo voor dat het riool minder belast wordt.

Waaraan u moet voldoen

 • U woont in de gemeente Leeuwarden.
 • U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder toestemming van de eigenaar.
 • De installatie mag niet aangesloten worden op de drinkwaterleidingen en allen worden gebruikt voor het doorspoelen van toiletten en de wasmachine. Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste installatie. Raadpleeg eventueel een installatiedeskundige of laat de werkzaamheden voor u uitvoeren.
 • U begint pas met de aanschaf en aanleg als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd.
 • U laat het werk binnen 13 weken/ een jaar na de goedkeuring van uw subsidieaanvraag uitvoeren.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen

 • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanschaf-, en installatiekosten tot een maximum van € 2500,-

Hoe vraagt u subsidie aan

Na uw aanvraag

Binnen 4 weken ontvangt u een reactie van de gemeente Leeuwarden.
Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, niet zijn ondertekend, of zonder bijlage(n) kunnen niet in behandeling worden genomen. U ontvangt dan ook geen reactie van de gemeente Leeuwarden. Als u in aanmerking komt voor de subsidie, dan kunt u de werkzaamheden (laten) uitvoeren. Zodra deze zijn uitgevoerd en afgerond moet u dit bij ons melden door het gereed meldingsformulier in te vullen en in te leveren/ of op te sturen naar de gemeente Leeuwarden. Er kan een inspecteur langskomen om het werk te controleren.

Subsidie Regenwaterschutting

Voor een schutting die regenwater via een regenpijp vanaf het dak opvangt kunt u subsidie ontvangen. Dit zijn zogenaamde regenwaterschuttingen.

Voordelen regenwaterschutting

 • Ontlast het riool waardoor minder kans op wateroverlast bestaat.
 • Schoon regenwater om planten water te geven.
 • Bespaart drinkwater.

Waaraan u moet voldoen

 • U woont in de gemeente Leeuwarden.

Hoeveel korting kunt u krijgen

 • 50% van de aanschafprijs tot een maximum van € 200,- per schuttingdeel. Maximaal € 1000,- per perceel.

Hoe vraagt u de subsidie aan

Aanvraagformulier subsidie regenwaterschutting (PDF, 59.25 KB)

Na uw aanvraag

Binnen 4 weken ontvangt u een reactie van de gemeente Leeuwarden.
Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, niet zijn ondertekend, of zonder bijlage(n) kunnen niet in behandeling worden genomen. U ontvangt dan ook geen reactie van de gemeente Leeuwarden. Er kan ter controle een inspecteur langskomen.

Subsidie Vergroening tuinen of wanden

Heeft u tegels en vervangt u deze door gras of plantjes? Of voorziet u uw buitenmuur van plantjes? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Op de pagina “Subsidie Vergroening tuinen of wanden” vindt u meer informatie.

Subsidie Water recycling systeem

Er zijn systemen te koop die bad- of douchewater opvangen. Of condenswater van een warmtepomp of airconditioning. Deze systemen zuiveren het water zodat u het opnieuw kunt gebruiken voor uw wasmachine, het doorspoelen van het toilet of het sproeien van de tuin. De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor de aanschaf van deze water recycling systemen. Zo’n installatie bespaart meer dan 50% van uw dagelijkse waterverbruik.

Voordelen water recycling systeem

 • Bespaart op drinkwaterverbruik.
 • Zorgt er voor dat het riool minder belast wordt.

Waaraan u moet voldoen

 • U woont in de gemeente Leeuwarden.
 • U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder toestemming van de eigenaar.
 • De installatie mag niet aangesloten worden op de drinkwaterleidingen en alleen worden gebruikt voor het doorspoelen van toiletten, wasmachine of besproeien tuin.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste installatie. Raadpleeg daarom altijd een installatiedeskundige of laat de werkzaamheden voor u uitvoeren.
 • De water recycling systeem dient te voldoen aan de NEN EN 16941-2:2020.
 • Begin pas met de aanschaf en aanleg als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd.
 • U laat het werk binnen 3 maanden na goedkeuring uitvoeren en binnen 3 maanden na aanvang dient het werk gereed te zijn.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen

 • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanschaf- en installatiekosten tot een maximum van € 2000,-.

Hoe vraagt u subsidie aan

 • U vraagt een offerte aan bij een leverancier, aannemer of installateur.
 • Vul het volgende formulier in en lever in/ stuur op naar de gemeente Leeuwarden:

Aanvraagformulier subsidie water recycling systeem (PDF, 59.54 KB)

Na uw aanvraag

Binnen 4 weken ontvangt u een reactie van de gemeente Leeuwarden.
Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, niet zijn ondertekend, of zonder bijlage(n) kunnen niet in behandeling worden genomen. U ontvangt dan ook geen reactie van de gemeente Leeuwarden. Als u in aanmerking komt voor de subsidie, dan kunt u de werkzaamheden (laten) uitvoeren. Zodra deze zijn uitgevoerd en afgerond moet u dit bij ons melden door het gereed meldingsformulier in te vullen en in te leveren/ of op te sturen naar de gemeente Leeuwarden. Er kan een inspecteur langskomen om het werk te controleren.

Water recycling systeem al aangeschaft

Heeft u tussen 1 januari 2021 en 1 juni 2021 een water recycling systeem aangeschaft, dan kunt u nog subsidie ontvangen. Stuur een mail naar gemeente@leeuwarden.nl. Onder vermelding van water recycling systeem, t.a.v.afdeling Wijkzaken. Stuur als bijlage mee: een foto van het water recycling systeem, wanneer deze is aangelegd, factuur met daarop een datum en de technische specificatie waaruit blijkt dat het systeem voldoet aan de NEN EN 16941-2:2020.

Subsidie Waterzuinige toiletten

U kunt subsidie aanvragen voor het plaatsen van waterzuinige toiletsystemen. Een standaard modern toilet spoelt tegenwoordig 6 liter water per keer door. Er zijn inmiddels zuinigere systemen. Ze gebruiken voor een grote boodschap 4 liter water en kleine boodschap 2 liter. Voor de heren bestaan er ook watervrije urinoirs.

Voordelen waterzuinig toilet of watervrij urinoir

 • Ontlast het riool
 • Minder drinkwaterverbruik

Waaraan moet u voldoen

 • U woont in de gemeente Leeuwarden.
 • U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder toestemming van de eigenaar.
 • U koopt maximaal 2 waterzuinige toiletsystemen of watervrije urinoirs voor uw huishouden of bedrijf via een installateur, bij een (web-)winkel of bouwmarkt en zorgt ervoor dat u een factuur of een kassabon ontvangt en bewaart.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen

 • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanschafprijs van een waterzuinig toiletsysteem of watervrij urinoir tot een maximum van € 200,- subsidie per toiletsysteem.
 • U kunt voor maximaal 2 waterzuinige toiletsystemen of watervrije urinoirs subsidie aanvragen.

Hoe vraagt u subsidie aan

Na uw aanvraag

Binnen 4 weken ontvangt u een reactie van de gemeente Leeuwarden.
Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, niet zijn ondertekend, of zonder bijlage(n) kunnen niet in behandeling worden genomen. U ontvangt dan ook geen reactie van de gemeente Leeuwarden. Als u in aanmerking komt voor de subsidie, dan kunt u de werkzaamheden (laten) uitvoeren.
Er kan een inspecteur langskomen om het werk te controleren.

Wet- en regelgeving (meer informatie)

 • Subsidieregeling Klimaatbewust Leeuwarden

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.