Inhoudsopgave:

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het formulier Mienskipfonds Leeuwarden en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis.

Voorwaarden

 • De subsidie is voor initiatieven van bewoners of bewonersgroepen.
 • Uw initiatief moet goed zijn voor de leefbaarheid. En het initiatief moet zorgen dat (meer) mensen mee kunnen doen in de samenleving.
 • Uw initiatief moet passen bij wat er leeft in uw omgeving. Alle mensen in uw omgeving moeten dit initiatief steunen.
 • De mensen die het plan indienen, gaan zelf meewerken aan de uitwerking en uitvoering van het initiatief.

Beoordelen van uw aanvraag

Aanvragen worden beoordeeld door de ‘Tafel van acht’. Dit is een onafhankelijke groep en bestaat uit 4 bewoners en 4 professionals van maatschappelijke organisaties. Zij adviseren het college van Burgemeester en Wethouders. De ‘Tafel van acht’ laat weten waarom u wel of geen subsidie voor uw initiatief krijgt.

Totale subsidiebedrag

Er is € 300.000,- per jaar te gebruiken. De maximale subsidie per aanvraag is € 20.000,-.

Een aanvraag wordt afgewezen als

 • Niet voldaan wordt aan de eerder genoemde voorwaarden.
 • Het initiatief een gebruikelijke taak is van de gemeente, of als er al subsidie gegeven wordt aan een initiatief wat lijkt op uw initiatief.
 • U zelf niet meehelpt aan het initiatief.
 • U er financieel beter van wordt. Bijvoorbeeld particuliere of ondernemerswinst.
 • Het initiatief alleen ontwikkeld kan worden met 100% subsidie van de overheid.
 • De aanvraag gericht is op een bijdrage voor exploitatie.
 • Het initiatief geen rekening houdt met toekomstige kosten voor onderhoud of instandhouding.
 • Het initiatief langer duurt dan 1 jaar.
 • Het initiatief helemaal of voor een deel vaker dan één keer in de 4 jaar terugkomt.
 • Het initiatief niet mag vanuit gemeentelijk beleid.
 • Het initiatief niet voldoet aan de voorwaarden die beschreven staan in de ASV 2018, artikel 13.

Vragen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving vindt u op website Overheid.nl (lokaal):

 • Regeling subsidie Mienskipsfonds 2024
 • Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2018