Snel naar:

Wat u moet weten

Er zijn een aantal basisvoorwaarden waar u aan moet voldoen:

  • De aangevraagde subsidie is voor initiatieven van bewoners(-groepen).
  • Het gaat om activiteiten en voorzieningen op het terrein van leefbaarheid en participatie.
  • Een initiatief moet aansluiten bij wat er leeft in de eigen omgeving en moet draagvlak hebben.
  • De initiatiefnemers / bewoners(-groepen) moeten zelf actief bijdragen aan de planvorming en de uitvoering van het initiatief.

Hoe aanvragen?

Er wordt gewerkt met: de ‘tafel van acht’, een onafhankelijke groep. In de ‘tafel van acht’ zitten vier bewoners en vier professionals van maatschappelijke organisaties. Zij beoordelen de initiatieven en geven aan waarom een aanvraag voor een initiatief wel of niet wordt toegekend.

De volgende stukken moeten aangeleverd worden bij de aanvraag:

Wat moet u doen om in aanmerking te komen?

  • Geef helder en overtuigend aan wat het plan inhoudt.
  • Zorg dat het initiatief aan de basisvoorwaarden voldoet.
  • Geef aan wat voor soort ondersteuning u zoekt voor het plan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Leeuwarden.

Wet- en regelgeving

  • Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2018
  • Regeling subsidie Mienskipsfonds 2020

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.