Snel naar:

Ruimtelijk plannen: digitaal raadplegen

Ruimtelijke plannen kunt u raadplagen via de landelijke website voor ruimtelijke plannen of via de gemeentelijke viewer.

Projecten Wij Werken Aan

Wij Werken aan het onderhoud en beheer van de openbare ruimte, kortom: aan uw leefomgeving. Lees meer over de projecten op de pagina ‘Projecten Wij Werken Aan’.

Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet en wijzigt veel regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. Regels uit verschillende wetten zijn samengevoegd en beter op elkaar afgestemd. Meer informatie vindt u op de pagina Omgevingswet.