Snel naar:

Proefprojecten gevraagd

De gemeente wil graag ervaring opdoen met de nieuwe manier van werken omdat er veel verandert in de werkwijze tussen initiatiefnemers, aannemers en de gemeente.

Bijdrage in kosten

Om proefprojecten te stimuleren, kan de gemeente bijdragen in de kosten van het project.  De bijdrage is 50% van de leges voor de bouwvergunning met een maximum van € 10.000,- per project. De gemeente wil graag verschillende grotere maar ook kleine bouwprojecten als proef uitvoeren.  Er is maximaal € 100.000,– beschikbaar voor de proefprojecten

Voordeel deelname proefproject

Deelname betekent onder andere een kortere vergunningprocedure, dus sneller een vergunning, een bijdrage in de kosten en een kwalitatief beter bouwwerk met minder faalkosten.

Meedoen?

Voor meer informatie over de mogelijkheden van een proefproject kunt u contact opnemen met de heer B. Kroese van de sector Bouwen, Wonen en Milieu. Hij is bereikbaar via 14 058 of vergunningen@leeuwarden.nl

Algemene informatie

Meer informatie over de Wet kwaliteitsborging bouwen is te vinden op de website van: