Snel naar:

Wat u moet weten

Regeling subsidie amateurkunst

  • Als lokale amateurvereniging of stichting kunt u deze subsidie aanvragen. De activiteit die u organiseert heeft een openbaar karakter en/of de activiteit draagt door deelname aan concoursen en wedstrijden aan de promotie en verdere ontwikkeling van amateurclubs.
  • Een aanvrager kan voor 1 of meerdere activiteiten een bedrag van maximaal € 2.000,- per kalenderjaar aanvragen. Het is mogelijk om meerdere aanvragen per jaar te doen.
  • De aanvraag moet uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteit zijn ontvangen.

Hoe werkt het?

Schriftelijk door het ingevulde formulier, met de daarop aangegeven bijlagen, gestuurd kunnen worden naar gemeente@leeuwarden.nl.

Aanvraag regeling subsidie amateurkunst (PDF, 585.39 KB)

Wet- en regelgeving

  • Regeling subsidie amateurkunst Leeuwarden

Regeling subsidie amateurkunst (PDF, 104.24 KB)

  • Algemene Subsidie Verordening Leeuwarden

De wet- en regelgeving van de gemeente Leeuwarden kunt u inzien via de landelijke voorziening Overheid.nl.