Snel naar:

Wie mogen in het autoluwe gebied rijden?

Bewoners en ondernemers

Zij mogen 24 uur per dag het gebied inrijden en uitrijden. Parkeren mag alleen met een parkeervergunning.

Laden en lossen

Dit kan alleen tijdens de zogeheten venstertijden. De venstertijden zijn van maandag tot en met zaterdag van 07.30 uur tot 12.00 uur. De bestaande venstertijden voor het winkelgebied passen we aan naar deze zelfde tijden. Zo zijn er duidelijke regels voor de hele binnenstad.

Bijzondere doelgroepen

Bijvoorbeeld nooddiensten en hulpdiensten, taxi’s, zorgpersoneel of hotelgasten die inchecken. Zij kunnen met een ontheffing ook buiten de venstertijden het gebied binnenrijden.

 

Soms kunnen ook andere groepen een ontheffing krijgen en zo toch het gebied inrijden. Dat is altijd op aanvraag en maatwerk. Stuur daarvoor een e-mail naar autoluwebinnenstad@leeuwarden.nl.

Er zijn 3 soorten ontheffingen

Permanente ontheffing zonder tijdsduurbeperking

Met deze ontheffing kunt u 24 uur per dag het autoluwe gebied inrijden en uitrijden. Deze ontheffing is bedoeld voor:

 • bewoners, bedrijven en instellingen met een parkeervergunning voor parkeervergunningzone 1 en 2 vergunninghouders;
  Parkeerzone Leeuwarden
 • bewoners, bedrijven en instellingen in het autoluwe gebied die een abonnement voor de parkeergarage(s) hebben of parkeerplaatsen buiten het autoluwe gebied gebruiken;
 • bewoners, bedrijven en instellingen in het autoluwe gebied die een parkeerplaats op eigen terrein hebben;
 • bewoners van het autoluwe gebied die afhankelijk zijn van mantelzorg;
 • bedrijven en instellingen die in het autoluwe gebied zitten en een ontheffing nodig hebben voor het (laten) afhalen en (laten) brengen van goederen, voor (kortdurende) werkzaamheden in of bij het bedrijf of voor andere bedrijfsactiviteiten die niet binnen de venstertijden kunnen plaatsvinden;
 • mensen die een gehandicaptenparkeerkaart hebben;
 • hotels, hostels en B&B’s (ontheffingen voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen en het brengen en halen van gasten);
 • taxi’s die een geldige vergunning hebben van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, op basis van de Wet personenvervoer 2000;
 • mensen die acute hulp bieden, als zij een hulpverlenersvergunning en BIG-registratie hebben en alleen als zij in het autoluwe gebied komen om hulp te bieden.

Permanente ontheffing met tijdsduurbeperking

Met deze ontheffing kunt u een paar dagen, of een paar uur per dag, het autoluwe gebied inrijden en uitrijden. Deze ontheffing is bedoeld voor:

 • bedrijven en instellingen met een parkeervergunning of parkeerontheffing. Bijvoorbeeld bouwverkeer, installatieverkeer en reparatieverkeer;
 • bedrijven en instellingen die in het autoluwe gebied zitten en een ontheffing nodig hebben voor het (laten) afhalen en (laten) brengen van goederen, voor (kortdurende) werkzaamheden in of bij het bedrijf of voor andere bedrijfsactiviteiten die niet binnen de venstertijden kunnen plaatsvinden;
 • bevoorrading horeca en transport als dat vanwege de soort producten of activiteiten niet binnen de venstertijden kan;
 • bewoners die in het autoluwe gebied wonen en geen eigen auto hebben, maar wel tijdelijk een auto of ander motorvoertuig huren of lenen.

Incidentele ontheffing

Met deze ontheffing kunt u 1 dag of een korte aaneengesloten periode het autoluwe gebied inrijden en uitrijden. De ontheffing is bedoeld voor:

 • bedrijven en instellingen met een tijdelijke parkeervergunning of parkeerontheffing. Bijvoorbeeld bouwverkeer, installatieverkeer en reparatieverkeer;
 • bedrijven en instellingen die in het autoluwe gebied zitten en een ontheffing nodig hebben voor het (laten) afhalen en (laten) brengen van goederen, voor (kortdurende) werkzaamheden in of bij het bedrijf of voor andere bedrijfsactiviteiten die niet binnen de venstertijden kunnen plaatsvinden;
 • bewoners die in het autoluwe gebied wonen en geen eigen auto of ander motorvoertuig hebben;
 • bevoorrading horeca en transport als dat vanwege de soort producten of activiteiten niet binnen de venstertijden kan
 • autobussen die niet vallen onder de provinciale concessie voor openbaar vervoer;
 • auto’s of andere motorvoertuigen die nodig zijn voor evenementen;
 • tijdelijke medische situaties.

Ontheffing aanvragen

Vraag uw ontheffing voor de autoluwe binnenstad digitaal aan. U heeft DigiD nodig.

 

Om te bepalen of u een ontheffing krijgt, kijkt de gemeente of dat nodig is. En wat het betekent voor de verkeersveiligheid als u een ontheffing krijgt.

 

Wilt of kunt u niet digitaal aanvragen?

Download het volgende formulier en vul in:

Aanvraag ontheffing Autoluwe binnenstad 

 

Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het Gemeentehuis.

 

Hieronder staat per ontheffing wat u moet meesturen:

 

Permante ontheffing zonder tijdsduur beperking

 • Een kopie of foto van een geldig legitimatiebewijs.
 • Een kopie van uw kentekenbewijs of foto deel II, een kopie van een leasecontract of een verklaring van een werkgever. Hier moet uit blijken dat u het voertuig gebruikt voor werk en dat het op naam staat van het bedrijf of de werknemer.
 • Voor ondernemers en instellingen: een kopie of foto van inschrijving bij de KvK of een goedgekeurde accountantsverklaring. Dit is niet nodig wanneer u inlogt met E-herkenning.
 • Voor reguliere taxi’s: een kopie of foto van de taxivergunning van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat op basis van de Wet Personenvervoer 2000.
 • Voor mensen die een gehandicaptenparkeerkaart hebben: een kopie of foto van de gehandicaptenparkeerkaart.
 • Voor een taxi WVG: een kopie of foto van het WVG- of OMD-vervoerscontract en een kopie of foto van het kentekenbewijs of leasecontract met daarin de aantekening ‘ingericht als taxi’.
 • Voor een bewoner die afhankelijk is van mantelzorg: een toelichting waarvoor deze zorg nodig is. Een indicatie voor hulp of zorg op basis van de Wmo, Wlz of ZvW mag ook. Of een verklaring van de huisarts of een andere medische instantie .

Permanente ontheffing met tijdsduurbeperking

 • Een kopie of foto van een geldig legitimatiebewijs.
 • Een kopie van uw kentekenbewijs of foto deel II, een kopie van een leasecontract of een verklaring van een werkgever waaruit blijkt dat u het voertuig gebruikt voor werk.

Incidentele ontheffing

 • Bijlagen zijn niet nodig. Schrijf op het aanvraagformulier het kenteken van het voertuig waarvoor u ontheffing aanvraagt. Schrijf er ook bij op voor welke datum u ontheffing wilt. Houd er rekening mee dat wij 1 dag nodig hebben om uw ontheffingsverzoek te verwerken.

Ontheffing wijzigen of opzeggen

Een ontheffing geldt voor 1 kenteken. Als u in een andere auto gaat rijden, moet u uw ontheffing aanpassen. Dit geldt ook als u tijdelijk in vervangend vervoer rijdt. Meer informatie over het wijzigen of opzeggen van een ontheffing vindt u op de volgende pagina’s:

Waarom een autoluw gebied?

De binnenstad was heel lang de plek waar we vooral kwamen om te winkelen. De laatste jaren wordt het centrum steeds meer een gebied waar we graag (een tijdje) zijn: een verblijfsgebied. Veel bewoners en ondernemers vinden het daarom fijn als er niet te veel verkeer is in de binnenstad. Daarom heeft de gemeente Leeuwarden het noordwestelijke deel van de binnenstad autoluw gemaakt. De komende jaren neemt de gemeente ook andere maatregelen om de binnenstad aantrekkelijker, veiliger en leefbaarder te maken.

Hoe gaat het verder?

In het coalitieakkoord voor 2022-2026 ‘Nu investeren in de toekomst’ schrijven burgemeester en wethouders dat een binnenstad met weinig verkeer aantrekkelijk is. Ze willen het autoluwe deel in de binnenstad groter en groener maken. Belangrijk is dat alle doelgroepen toegang houden tot het centrum.  Er wordt scherper gekeken naar wie wel of geen ontheffing krijgt.

Per 1 januari 2023 wil de gemeente nieuwe maatregelen invoeren.

Kosten

Eind 2022 stelt de gemeente de kosten vast voor bijvoorbeeld een incidentele ontheffing.

Vragen en meer informatie

Stuur een e-mail naar autoluwebinnenstad@leeuwarden.nl.