Inhoudsopgave:

Voorwaarden

  • U volgt een re-integratietraject naast uw bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet, uw IOAW- of IOAZ-uitkering.
  • U doet een studie en krijgt studiefinanciering.
  • U bent minderjarig, gaat naar school en krijgt (door bijzondere omstandigheden) algemene bijstand.
  • U werkt parttime en krijgt een aanvullende uitkering. Bijvoorbeeld vanuit de Participatiewet, IOAW of IOAZ.
  • U volgt een inburgeringscursus.

Aanvragen Kopjesregeling

Vraag de Kopjesregeling digitaal aan. Doe dit voor het einde van het kalanderjaar als u het volgende jaar een vergoeding wilt ontvangen. Een kalender jaar loopt van januari tot en met december.

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het aanvraagformulier Kopjesregeling (PDF, 67,54 KB) en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het Gemeentehuis. Hou er rekening mee dat de verwerking van een papieren aanvraag langer duurt dan een digitale aanvraag.

Welke documenten stuurt u mee?

  • Een factuur van de kinderopvang.
  • Een print screen van de specificatie van de voorschotberekening van de Belastingdienst (inloggen met DigiD). Hierop moeten het aantal toegekende uren staan per opvanginstelling. Het uurtarief en het aantal uren moeten overeenkomen met wat er op de factuur staat.

Waar vindt u deze specificatie op de website van de Belastingdienst?

  • Ga naar mijn beschikkingen.
  • Ga naar de voorschotbeschikking van kinderopvangtoeslag en klik op specificatie).

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Wij behandelen de Kopjesregeling per kalenderjaar. De reden hiervoor is dat de Belastingdienst het maximale uurtarief 1 keer per jaar vaststelt. Aan het einde van het kalenderjaar.

Wijzigingen doorgeven

Krijgt u een vergoeding vanuit de Kopjesregeling en zijn er wijzigingen in de kinderopvang? Neem direct contact met ons op.