Inhoudsopgave:

Voorwaarden

  • U volgt een re-integratietraject naast uw bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet, uw IOAW- of IOAZ-uitkering.
  • U doet een studie en krijgt studiefinanciering.
  • U bent minderjarig, gaat naar school en krijgt (door bijzondere omstandigheden) algemene bijstand.
  • U werkt parttime en krijgt een aanvullende uitkering. Bijvoorbeeld vanuit de Participatiewet, IOAW of IOAZ.
  • U volgt een inburgeringscursus.
  • Naast één van bovenstaande voorwaarde woont u in de gemeente Leeuwarden.

Aanvragen Kopjesregeling

Vraag de Kopjesregeling digitaal aan. Doe dit voor het einde van het kalenderjaar als u het volgende jaar een vergoeding wilt ontvangen. Een kalender jaar loopt van januari tot en met december.

U moet binnen 3 maanden na de maand waarin kinderopvang is gestart een aanvraag indienen bij de gemeente voor de kopjesregeling. Dit is dezelfde termijn die de Belastingdienst hanteert bij aanvragen voor Kinderopvangtoeslag. Doet de u dit later, dan loopt u een periode mis.

Kunt of wilt u niet digitaal aanvragen?

Download het aanvraagformulier Kopjesregeling (PDF, 67,54 KB) en vul in. Stuur het formulier op naar de gemeente Leeuwarden. U mag het ook inleveren op het gemeentehuis. Hou er rekening mee dat de verwerking van een papieren aanvraag langer duurt dan een digitale aanvraag.

Welke documenten stuurt u mee?

  • Een contract van de kinderopvang voor het jaar waarvan u de kopjesregeling aanvraagt. Let op! Hier moeten de uren per maand en het uurtarief zichtbaar op zijn.
  • Kopie voor- en achterkant bankpas als u geen uitkering ontvangt van de gemeente Leeuwarden.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Wij behandelen de Kopjesregeling per kalenderjaar. De reden hiervoor is dat de Belastingdienst het maximale uurtarief 1 keer per jaar vaststelt. Aan het einde van het kalenderjaar.

Ontbrekende documenten

Mochten er na de aanvraag nog documenten ontbreken, dan zoeken wij contact met u. U heeft dan 2 weken om de aanvraag alsnog compleet in te leveren. Hebben wij de juiste documenten niet binnen 2 weken ontvangen, dan nemen we uw aanvraag niet meer in behandeling. U kunt dan opnieuw een aanvraag doen.

Wijzigingen doorgeven

Krijgt u een vergoeding vanuit de Kopjesregeling en zijn er wijzigingen in de kinderopvang? Neem direct contact met ons op.