Inhoudsopgave:

Hoe werkt het inzien van een digitaal bestemmingsplan

 • Klik op ‘Plannen zoeken’.
 • Vul het adres in bij ‘Zoek op adres’. Bijvoorbeeld: Nieuwestad 33 Leeuwarden.
 • Klik op het vergrootglas om de bestemming van dit adres op te zoeken.
 • Onder het kopje ‘Bestemmingsplannen’ vindt u de bestemmingsplannen voor dit adres.
 • Zijn er meerdere bestemmingsplannen voor hetzelfde adres?
  • Klik op ‘Open keuzehulp’.
  • Aan de rechterkant van de pagina staat waar ieder bestemmingsplan over gaat. Meestal heeft u het bestemmingsplan nodig waar het woord ‘onherroepelijk’ in staat. Dit is vaak het nieuwste plan.
  • Als u het goede bestemmingsplan hebt aangeklikt, staat rechts de bestemming van het adres waarop u hebt gezocht.

Waar vindt u de bouwvoorschriften voor uw locatie?

Klik op ‘Enkelbestemming’ of ‘Bestemming’. Dit staat rechts op de pagina.

Vindt u geen bestemming?

Dan is er nog geen digitaal bestemmingsplan voor het adres dat u hebt ingetypt.

Wilt u toch de bestemmingskaart en bijbehorende regels opvragen?

 • Klik op tabblad ‘Documenten’.
 • Klik voor de bestemming op ‘Plankaart’.
 • Klik voor de regels op ‘Voorschriften’.

Afwijken van het bestemmingsplan

Soms mag u van de gemeente iets anders doen dan wat een bestemmingsplan voorschrijft. U krijgt dan toestemming om af te wijken van de regels.

In het bestemmingsplan staat in welke situaties afwijking van de regels mogelijk is. Dit zijn de ‘binnenplanse afwijkingen’.

Er zijn ook afwijkingen mogelijk op basis van landelijke wetgeving. Deze regels staan niet in het bestemmingsplan.

Wilt u afwijken van een bestemmingsplan?

Vraag een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online.

Er zijn 2 manieren om een omgevingsvergunning te krijgen

Beide procedures staan in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

 • De reguliere procedure is voor de meest voorkomende en eenvoudige aanvragen. Binnen 8 weken hoort u of u een omgevingsvergunning krijgt.
 • De uitgebreide procedure is voor ingewikkelde aanvragen. Binnen 26 weken hoort u of u een omgevingsvergunning krijgt.

Tijdens de behandeling van uw aanvraag hoort u welke procedure voor u geldt.

Hulp nodig of vragen?

Zoek eerst zelf op Ruimtelijke plannen.nl.

Heeft u daarna nog hulp nodig of vragen?

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.