Lion

Gebiedsontwikkeling WTC en nieuw Cambuur stadion

Op 20 juni 2017 heeft het college van b. en w. bekend gemaakt wat de plannen zijn met het nieuwe Cambuurstadion en de ontwikkeling van het gebied rond het WTC. De businesscase over deze ‘Cambuur Boulevard’ is eerder (op 17 mei 2017) door SC Cambuur (SCC) met de Stadion Ontwikkelcombinatie (SOC) aan het college van b. en w. aangeboden. De gemeenteraad stemde 17 juli 2017 in met de plannen. De betrokken partijen werken in overleg met de omgeving de plannen verder uit. Lees hier meer over de ontwikkelingen in het gebied.

WTC gebied met een nieuw voetbalstadion

Het doel is een stadiongebied te ontwikkelen, waarbij de WTC  expo, het WTC hotel, het casino en de ijshal aansluiten. Daaraan worden nog leisure, horeca, retail en onderwijs toegevoegd. Daarmee is het voortbestaan van beurzen en evenementen gegarandeerd. Het college van b. en w. en de gemeenteraad vinden het WTC gebied een prima locatie voor de bouw van een nieuw voetbalstadion voor Cambuur. Tegelijk kan het gebied ontwikkeld worden tot een nieuw levendig stadsdeel. De locatie is goed bereikbaar en dichtbij de binnenstad. De bouw van een stadion zorgt voor meer dynamiek in dit gebied in combinatie met winkels en indooractiviteiten. Het levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid.

Informatiebijeenkomst dinsdag 8 januari 2019

Op 8 januari was een openbare informatiebijeenkomst van gemeente Leeuwarden, Stadion Ontwikkeling Cambuur BV (Wyckerveste en Bouwgroep Dijkstra Draisma) en SC Cambuur over de stand van zaken van het project, de actualisatie van het stedenbouwkundig plan, de inpassing van de detailhandel en de planning. Hieronder de presentaties van de ontwikkelcombinatie en gemeente Leeuwarden:

pdf Presentatie gemeente Leeuwarden 8 januari 2019 (PDF, 5.92 MB)

pdf Presentatie Ontwikkelcombinatie 8 januari 2019 (PDF, 1.36 MB)

Stand van zaken

De betrokken partijen kunnen de overeenkomsten die nodig zijn voor de gebiedsontwikkeling definitief maken. De plannen zijn nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 17 december 2018 was er een informatiebijeenkomst voor de raad. Een belangrijke stap in de gebiedsontwikkeling bij het WTC met een nieuw Cambuurstadion. De stukken waarover de gemeenteraad een besluit neemt, zijn het stedenbouwkundigplan, de visie ‘Profilering Leeuwarder binnenstad, De Centrale en WTC-ontwikkeling’ en de Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Het stedenbouwkundig plan is kort gezegd een tekening van de gewenste inrichting, waarmee ook rekening is gehouden met het groen, de wegen, verkeersbewegingen, de parkeerplaatsen en omgevingsfactoren als licht, geur en geluid. Dit plan is in nauwe samenwerking met de omwonenden in de werkgroep belanghebbenden tot stand gekomen. In de visie ‘Profilering Leeuwarden binnenstad, De Centrale en WTC-ontwikkeling’ geven burgemeester en wethouders aan hoe deze drie winkelgebieden tot elkaar verhouden. In de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling staat dat de milieueffecten beperkt zijn en er daarom geen uitgebreide milieueffectrapportage (m.e.r.) nodig is.

Inspreken

Op woensdag 9 januari 2019 en maandag 14 januari is er een open podium in de gemeenteraad. Hier is voor u de gelegenheid om zich aan te melden als inspreker. Dat kan op de dag van de bespreking tot 12.00 uur bij de griffie van de gemeenteraad. Op 14 januari is de politieke dialoog en op 23 januari de besluitvorming. Houd de website www.gemeenteraadleeuwarden.nl in de gaten voor de meest actuele agenda en documenten die hierbij horen. Voorafgaand aan de besluitvorming door de gemeenteraad was er een bijeenkomst met de werkgroep belanghebbenden.

Hoe verder?

Ondertussen wordt er verder gewerkt aan het ontwerp bestemmingsplan. Hierin worden de plannen juridisch geregeld en vastgelegd. Hierbij betrekken we ook weer de werkgroep belanghebbenden. We verwachten het ontwerp bestemmingsplan in het begin van 2019 ter inzage te leggen. De gemeenteraad neemt uiteindelijk het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen.

Wat ging vooraf?

Sinds september 2017 werkt de gemeente nauw samen met inwoners uit de omgeving van het WTC gebied en andere betrokkenen in de werkgroep belanghebbenden. Onder andere zorgen uit de omgeving en kansen waren input voor het ontwikkelen van het stedenbouwkundig plan voor het gebied. Dit plan werd niet in het voorjaar van 2018 vastgesteld zoals gepland. De Stadion Ontwikkelcombinatie en betrokken marktpartijen hadden meer tijd nodig om onderling af te stemmen en vroegen om meer ruimte dan de gemeenteraad had vastgesteld in de kaders van juli 2017. De samenwerking met de werkgroep belanghebbenden kwam stil te liggen om ruimte te bieden voor de onderhandelingen. In juli 2018 stelde de gemeenteraad een nieuw voorstel vast waarbij op enkele punten wordt afgeweken van de eerdere kaders. Vanaf dat moment konden de plannen weer verder worden uitgewerkt.

Nieuwsbrieven

pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur december 2018 (PDF, 1.03 MB)

pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur november 2017 (PDF, 3.66 MB)

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar wtccambuur@leeuwarden.nl.

 

 

Businesscase

PDFBusinesscase Cambuur Boulevard mei 2017 (PDF, 2.99 MB)

PDFBijlage 1 - Functionele mogelijkheden WTC locatie (PDF, 278.8 KB)

PDFBijlage 2 - Stedenbouwkundige ontwikkeling (PDF, 5.87 MB)

PDFBijlage 3 - Situatie percelen beginsituatie (PDF, 767.19 KB)

PDFBrief aan SCC en SOC (PDF, 120.8 KB)

PDFBijlage 2 - Dossier gebiedsontwikkeling WTC (PDF, 2.97 MB)

PDFBijlage 4 - Situatie percelen eindsituatie (PDF, 886.97 KB)

PDFBijlage 5.1 - Meerjarenbegroting nieuw stadion omzet (PDF, 210.82 KB)

PDFBijlage 5.2 - Meerjarenbegroting nieuw stadion kosten (PDF, 194.29 KB)

PDFBijlage 5.3 - Meerjarenbegroting Ere nieuw stadion omzet (PDF, 210 KB)

PDFBijlage 5.4 - Meerjarenbegroting Ere nieuw stadion kosten (PDF, 194.24 KB)

PDFBijlage 5.5 - Toelichting op meerjarenbegroting nieuw stadion (PDF, 203.3 KB)

PDFBijlage 6 - Model Veiligheidsverklaring (PDF, 1.22 MB)

PDFBijlage 7 - Parkeerbalans (PDF, 222.25 KB)

PDFVervolg op vraagarticulatie gebiedsontwikkeling WTC (PDF, 134.24 KB)

Informatiebijeenkomsten

pdf Presentatie informatiebijeenkomst 20 december (PDF, 1.69 MB)

pdf Verslag informatiebijeenkomst 20 december 2017 (PDF, 312.05 KB)

pdf Presentatie overlegbijeenkomst omgeving 26 september (PDF, 1.06 MB)

pdf Verslag overlegbijeenkomst met omgeving 26 september 2017 (PDF, 156.83 KB)

pdf Aanvulling op verslag van bijeenkomst 26 september (PDF, 202.54 KB)

pdf verslag overleg met wijkpanels 25 september 2017 (PDF, 202.6 KB)

PDFVerslag informatiebijeenkomst 27 juni 2017 (PDF, 212.51 KB)

PDFVerslag informatiebijeenkomst 3 juli 2017 (PDF, 211.17 KB)

PDFVerslag informatiebijeenkomst 4 juli 2017 (PDF, 138.22 KB)

Bijeenkomsten werkgroep belanghebbenden

pdf Verslag 6 november 2018 (PDF, 75.09 KB)

pdf Verslag 16 oktober 2018 (PDF, 77.93 KB)

pdf Verslag 25 september 2018 (PDF, 393.54 KB)

pdf Verslag 21 februari 2018 (PDF, 301.75 KB)

pdf Verslag 31 januari 2018 (PDF, 128.49 KB)

pdf Verslag 13 december 2017 (PDF, 94.05 KB)

pdf Verslag 21 november 2017 (PDF, 42.12 KB)

pdf Verslag 1 november 2017 (PDF, 46.87 KB)

pdf Verslag 11 oktober 2017 (PDF, 212.52 KB)