Lion

Gebiedsontwikkeling WTC en nieuw Cambuur stadion

Op 20 juni 2017 heeft het college van b. en w. bekend gemaakt wat de plannen zijn met het nieuwe Cambuurstadion en de ontwikkeling van het gebied rond het WTC. De businesscase over deze ‘Cambuur Boulevard’ is eerder (op 17 mei 2017) door SC Cambuur (SCC) met de Stadion Ontwikkelcombinatie (SOC) aan het college van b. en w. aangeboden. De gemeenteraad stemde 17 juli 2017 in met de plannen. De betrokken partijen werken in overleg met de omgeving de plannen verder uit. Lees hier meer over de ontwikkelingen in het gebied.

WTC gebied met een nieuw voetbalstadion

Het doel is een stadiongebied te ontwikkelen, waarbij de WTC  expo, het WTC hotel, het casino en de ijshal aansluiten. Daaraan worden nog leisure, horeca, retail en onderwijs toegevoegd. Daarmee is het voortbestaan van beurzen en evenementen gegarandeerd. Het college van b. en w. en de gemeenteraad vinden het WTC gebied een prima locatie voor de bouw van een nieuw voetbalstadion voor Cambuur. Tegelijk kan het gebied ontwikkeld worden tot een nieuw levendig stadsdeel. De locatie is goed bereikbaar en dichtbij de binnenstad. De bouw van een stadion zorgt voor meer dynamiek in dit gebied in combinatie met winkels en indooractiviteiten. Het levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid.

Bestemmingsplan ter inzage

Sinds de vaststelling van het stedenbouwkundig plan op 23 januari 2019 is door de Stadion Ontwikkeling Cambuur BV en de gemeente hard gewerkt aan het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan worden de plannen uit het stedenbouwkundig plan juridisch geregeld en uitgewerkt. Omwonenden en  belanghebbenden hebben hier intensief aan meegewerkt en een waardevolle bijdrage geleverd. Zorgen, wensen en opmerkingen uit de omgeving zijn - ondanks de krappe planning - zoveel mogelijk meegenomen. Het bestemmingsplan ligt vanaf 25 april zes weken ter inzage bij het gemeentehuis (Oldehoofsterkerkhof 2). U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via:

Welstandsrichtlijnen ter inzage

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan liggen ook de concept welstandsrichtlijnen ter inzage. De richtlijnen zijn gebaseerd op het door de gemeenteraad op 23 januari jl. vastgestelde stedenbouwkundig plan.

Zienswijze geven

U kunt in deze periode een zienswijze geven. Dit doet u door een zienswijze in te dienen bij de gemeente. In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Hoe dat precies werkt, leest u op de pagina over zienswijzen

Besluitvorming bestemmingsplan en welstandsrichtlijnen

Na de periode dat het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage heeft gelegen, verzamelt de gemeente de zienswijzen. In een zogenoemde reactienota geef de gemeente een reactie ohierop. Het college van b. en w. legt het bestemmingsplan met de reactienota daarna voor aan de gemeenteraad. Zo kan de gemeenteraad alle zienswijzen meenemen in het definitieve besluit. We verwachten dat de gemeenteraad het bestemmingsplan in juni en juli bespreekt, samen met het inrichtingsplan voor het gebied.

Informatiemarkt 9 mei over bestemmingsplan

In het WTC Hotel was 9 mei een informatiemarkt over het bestemmingsplan. Tijdens de avond kregen de aanwezigen een toelichting op het bestemmingsplan en op de stand van zaken van het project. Daarna kon men vragen stellen aan de aanwezige specialisten, de Stadion Ontwikkeling Cambuur BV (Wyckerveste en Bouwgroep Dijkstra Draisma) en SC Cambuur.

Inrichtingsplan

In het vastgestelde stedenbouwkundig plan schetste de gemeente een beeld van hoe het gebied bij het WTC er ongeveer uit komt te zien. Begin april is gemeente Leeuwarden begonnen met het maken van het inrichtingsplan. Het inrichtingsplan laat meer in detail zien hoe het gebied ingericht gaat worden. Dit gebeurt samen met de werkgroep  belanghebbenden. Zo zijn toekomstige gebruikers en omwonenden nauw betrokken bij het vormgeven van de inrichting van het gebied. In een aantal bijeenkomsten bespreekt de gemeente de voorlopige ontwerpen. De feedback gebruikt de gemeente om een inrichtingsplan te maken dat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van alle belanghebbenden. Voor de omwonenden zijn bijvoorbeeld geluidswerende maatregelen een belangrijk onderwerp van het inrichtingsplan. In samenspraak met omwonenden is tussen het WTC-Cambuurgebied en de Schrijverswijk is daarom een Green Wall gepland. Het voorlopige inrichtingsplan (het voorlopig ontwerp) wordt tegelijkertijd met het bestemmingsplan aan de gemeenteraad aangeboden om er een besluit over te nemen.  

Wat ging vooraf?

Sinds september 2017 werkt de gemeente nauw samen met inwoners uit de omgeving van het WTC gebied en andere betrokkenen in de werkgroep belanghebbenden. Onder andere zorgen uit de omgeving en kansen waren input voor het ontwikkelen van het stedenbouwkundig plan voor het gebied. Dit plan werd niet in het voorjaar van 2018 vastgesteld zoals gepland. De Stadion Ontwikkelcombinatie en betrokken marktpartijen hadden meer tijd nodig om onderling af te stemmen en vroegen om meer ruimte dan de gemeenteraad had vastgesteld in de kaders van juli 2017. De samenwerking met de werkgroep belanghebbenden kwam stil te liggen om ruimte te bieden voor de onderhandelingen. In juli 2018 stelde de gemeenteraad een nieuw voorstel vast waarbij op enkele punten wordt afgeweken van de eerdere kaders. De gemeenteraad stelde het stedenbouwkundig plan vast op 23 januari 2019.

Nieuwsbrieven

pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur april 2019 (PDF, 1.44 MB)

pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur december 2018 (PDF, 1.03 MB)

pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur november 2017 (PDF, 3.66 MB)

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar wtccambuur@leeuwarden.nl.

 

Businesscase

PDFBusinesscase Cambuur Boulevard mei 2017 (PDF, 2.99 MB)

PDFBijlage 1 - Functionele mogelijkheden WTC locatie (PDF, 278.8 KB)

PDFBijlage 2 - Stedenbouwkundige ontwikkeling (PDF, 5.87 MB)

PDFBijlage 3 - Situatie percelen beginsituatie (PDF, 767.19 KB)

PDFBrief aan SCC en SOC (PDF, 120.8 KB)

PDFBijlage 2 - Dossier gebiedsontwikkeling WTC (PDF, 2.97 MB)

PDFBijlage 4 - Situatie percelen eindsituatie (PDF, 886.97 KB)

PDFBijlage 5.1 - Meerjarenbegroting nieuw stadion omzet (PDF, 210.82 KB)

PDFBijlage 5.2 - Meerjarenbegroting nieuw stadion kosten (PDF, 194.29 KB)

PDFBijlage 5.3 - Meerjarenbegroting Ere nieuw stadion omzet (PDF, 210 KB)

PDFBijlage 5.4 - Meerjarenbegroting Ere nieuw stadion kosten (PDF, 194.24 KB)

PDFBijlage 5.5 - Toelichting op meerjarenbegroting nieuw stadion (PDF, 203.3 KB)

PDFBijlage 6 - Model Veiligheidsverklaring (PDF, 1.22 MB)

PDFBijlage 7 - Parkeerbalans (PDF, 222.25 KB)

PDFVervolg op vraagarticulatie gebiedsontwikkeling WTC (PDF, 134.24 KB)

Informatiebijeenkomsten

pdf Informatiebijeenkomst 8 januari 2019 Presentatie gemeente Leeuwarden (PDF, 5.92 MB)

pdf Informatiebijeenkomst 8 januari 2019 Presentatie Ontwikkelcombinatie (PDF, 1.36 MB)

pdf Presentatie informatiebijeenkomst 20 december (PDF, 1.69 MB)

pdf Verslag informatiebijeenkomst 20 december 2017 (PDF, 312.05 KB)

pdf Presentatie overlegbijeenkomst omgeving 26 september (PDF, 1.06 MB)

pdf Verslag overlegbijeenkomst met omgeving 26 september 2017 (PDF, 156.83 KB)

pdf Aanvulling op verslag van bijeenkomst 26 september (PDF, 202.54 KB)

pdf verslag overleg met wijkpanels 25 september 2017 (PDF, 202.6 KB)

PDFVerslag informatiebijeenkomst 27 juni 2017 (PDF, 212.51 KB)

PDFVerslag informatiebijeenkomst 3 juli 2017 (PDF, 211.17 KB)

PDFVerslag informatiebijeenkomst 4 juli 2017 (PDF, 138.22 KB)

Bijeenkomsten werkgroep belanghebbenden

pdf Verslag 1 april 2019 (PDF, 208.26 KB)

pdf Verslag 7 januari 2019 (PDF, 306.33 KB)

pdf Verslag 6 november 2018 (PDF, 75.09 KB)

pdf Verslag 16 oktober 2018 (PDF, 77.93 KB)

pdf Verslag 25 september 2018 (PDF, 393.54 KB)

pdf Verslag 21 februari 2018 (PDF, 301.75 KB)

pdf Verslag 31 januari 2018 (PDF, 128.49 KB)

pdf Verslag 13 december 2017 (PDF, 94.05 KB)

pdf Verslag 21 november 2017 (PDF, 42.12 KB)

pdf Verslag 1 november 2017 (PDF, 46.87 KB)

pdf Verslag 11 oktober 2017 (PDF, 212.52 KB)