Lion het stadhuis in de lente

Wob-verzoek indienen

Wilt u documenten opvragen die nog niet openbaar zijn? Dan kunt u gebruik maken van de 'Wet openbaarheid van bestuur'. Dit noemen we 'een Wob-verzoek indienen'.

Voorbeelden van documenten

 • Digitale documenten
 • E-mail
 • Brief
 • Enzovoort

Niet alle documenten kunnen altijd openbaar worden gemaakt. Zo wordt bijvoorbeeld privacy gevoelige informatie niet gegeven. Dit geldt ook voor informatie die bedrijfs- of fabricage gegevens bevat. Zo zijn er meer uitzonderingen.

Kost het opvragen ook geld?

Voor het opvragen van documenten betaalt u alleen kosten voor het kopieëren. Voor de exacte kosten kunt u kijken in de tarieventabel van de 'Algemene Legesverordening' op Overheid.nl.

Hoe kan ik een Wob-verzoek aanvragen?

Dit kan op de volgende manieren:

 • Digitaal:
 • Schriftelijk:
  • schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden met daarin.:
   • onderwerp ‘Wob-verzoek’
   • over welk beleid u informatie vraagt
   • het document dat u wilt ontvangen
   • uw naam, adres en woonplaats
   • eventueel uw telefoonnummer en e-mailadres (voor als wij meer vragen hebben over uw aanvraag)

Het is niet mogelijk een Wob-verzoek aan te vragen via e-mail. Eventuele aanvragen worden dan ook niet in behandeling genomen. Dit staat uitgelegd in de 'Regeling elektronisch bestuurlijk verkeer gemeente Leeuwarden 2015'. Deze regeling vindt u op Overheid.nl.

Wanneer ontvang ik de informatie?

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen 4 weken een reactie van de gemeente Leeuwarden. De periode van 4 weken kan éénmaal met maximaal 4 weken worden uitgesteld.
Ook hierop kunnen uitzonderingen zijn. Bijvoorbeeld als wij meer gegevens van u of een derde nodig hebben om het Wob-verzoek te kunnen afhandelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 'Wet openbaarheid van bestuur' op Overheid.nl.