Kan uw bezoek wachten aan het Gemeentehuis? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak. Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

Wmo en Jeugdzorg

Op de website 'lwdvoorelkaar.nl' vindt u meer informatie over ondersteuning en zorg in de gemeente Leeuwarden. Denk hierbij aan verschillende Wmo-voorzieningen en Jeugdhulp.