Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

Wijken en dorpen

Iedereen woont graag in een prettige leefomgeving met schone straten, voldoende parkeerplaatsen en speelplaatsen. Een wijk of dorp waar u op een prettige manier contact met elkaar heeft en waar het ’s avonds veilig is. Wijkorganisaties, wijkpanels en dorpsbelangen zetten zich daar samen met de gemeente Leeuwarden voor in.