Lion het stadhuis in de lente

Wijken en dorpen

Iedereen woont graag in een prettige leefomgeving met schone straten, voldoende parkeerplaatsen en speelplaatsen. Een wijk of dorp waar u op een prettige manier contact met elkaar heeft en waar het ’s avonds veilig is. Wijkorganisaties, wijkpanels en dorpsbelangen zetten zich daar samen met de gemeente Leeuwarden voor in.