Lion

Wethouder Sjoerd Feitsma (1e loco-burgemeester)

 Wethouder Sjoerd Feitsma

Sjoerd Feitsma (PvdA) is wethouder financiën en bedrijfsvoering, coördinatie sociaal domein, cultuur en (legacy) LF2018, inkomen
1e loco-burgemeester

 

Portefeuilles

 • Financiën
 • Coördinatie sociaal domein
 • Lokale heffingen
 • Weerstandvermogen en risicobeheersing
 • Financiering
 • Verbonden partijen
 • Meerjareninvesteringen
 • Personele zaken
 • (Bestuurs)juridische zaken
 • Cultuur en (legacy) LF2018
 • Historisch Centrum Leeuwarden
 • Inkomen
 • Armoedebeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Stads- en regiomarketing
 • Coördinatie evenementen

Wijken en dorpen

 • Grou
 • Jirnsum
 • Friens
 • Idaerd
 • Eagum
 • Vosseparkwijk
 • Westeinde
 • Valeriuskwartier

Contact

 • Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.
 • Volg Wethouder Sjoerd Feitsma via Twitter.

pdf Lijst van nevenfuncties (PDF, 125.88 KB)