Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

Wethouder Sjoerd Feitsma (1e loco-burgemeester)

 Wethouder Sjoerd Feitsma

Sjoerd Feitsma (PvdA) is wethouder financiën en bedrijfsvoering, coördinatie sociaal domein, cultuur en (legacy) LF2018, inkomen
1e loco-burgemeester

 

Portefeuilles

 • Financiën
 • Coördinatie sociaal domein
 • Lokale heffingen
 • Weerstandvermogen en risicobeheersing
 • Financiering
 • Verbonden partijen
 • Meerjareninvesteringen
 • Personele zaken
 • (Bestuurs) juridische zaken
 • Cultuur en (legacy) LF2018
 • Historisch Centrum Leeuwarden
 • Inkomen
 • Armoedebeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Stads- en regiomarketing
 • Coördinatie evenementen
 • Opvang
 • Decentralisatie AWBZ/WMO

Wijken en dorpen

 • Grou
 • Jirnsum
 • Friens
 • Idaerd
 • Eagum
 • Vosseparkwijk
 • Westeinde
 • Valeriuskwartier

Nevenfuncties

In bijgevoegd bestand vindt u de nevenfuncties van Wethouder Sjoerd Feitsma:

 pdf nevenfuncties collegeleden 2018-2020 Feitsma (PDF, 65.4 KB)

Contact

 • Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.
 • Volg Wethouder Sjoerd Feitsma via Twitter.

pdf Lijst van nevenfuncties (PDF, 125.88 KB)