Lion het stadhuis in de lente

Wethouder Nathalie Kramers

Wethouder Nathalie Kramers (GroenLinks) is verantwoordelijk voor jeugd, onderwijs, publieke gezondheidszorg, vluchtelingen en inclusie. 2e loco-burgemeester

Portefeuilles

 • Jeugd
 • Onderwijs: primair, voortgezet, MBO
 • Publieke gezondheidszorg
 • Vluchtelingen en integratie
 • Inclusie en diversiteit

Wijken en dorpen

 • Goutum
 • Camminghaburen
 • Heechterp-Schieringen
 • Middelsee
 • Oldegalileen-Bloemenbuurt
 • Tjerk Hiddes Cambuursterhoek
 • Vlietzone
 • De Zuidlanden

Contact

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.