Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

Wethouder Hilde Tjeerdema

Hilde Tjeerdema

Wethouder Hilde Tjeerdema (D66) is verantwoordelijk voor jeugd, primair en voortgezet onderwijs, sport, publieke dienstverlening, digitalisering

Portefeuilles

 • Jeugdbeleid
 • Jeugdwet
 • Primair en voortgezet onderwijs
 • Sport
 • Sportaccommodaties
 • Burgerzaken
 • Publieke dienstverlening
 • Informatisering en automatisering
 • Statistiek en Onderzoek
 • Zorg 

Wijken en dorpen

 • Bilgaard
 • Oranjewijk
 • Achter de Hoven
 • Huizum-Oost
 • Camminghaburen
 • Easterlittens
 • Húns-Leons
 • Hilaard
 • Baard

Nevenfuncties

In bijgevoegd bestand vindt u de nevenfuncties van Wethouder Hilde Tjeerdema:

 pdf nevenfuncties collegeleden 2018-2020 Tjeerdema (PDF, 65.69 KB)

Contact

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.