Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

Wethouder Hein Kuiken

Wethouder Hein Kuiken (PvdA) is verantwoordelijk voor financiën, bedrijfsvoering, Wmo-lokaal, armoedebestrijding en cultuur.

 

Portefeuilles

 • Financiën
 • Coördinatie sociaal domein
 • Lokale heffingen
 • Weerstandvermogen en risicobeheersing
 • Financiering
 • Verbonden partijen
 • Meerjareninvesteringen
 • Personele zaken
 • (Bestuurs) juridische zaken
 • Cultuur en (legacy) LF2018
 • Historisch Centrum Leeuwarden
 • Inkomen
 • Armoedebeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Stads- en regiomarketing
 • Coördinatie evenementen
 • Opvang
 • Decentralisatie AWBZ/WMO
 • Bedrijfsvoering
 • Cultuur
 • Wmo-lokaal

Wijken en dorpen

 • Grou
 • Jirnsum
 • Friens
 • Idaerd
 • Eagum
 • Vosseparkwijk
 • Westeinde
 • Valeriuskwartier

Contact

 • Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.