Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion het stadhuis in de lente

Wethouder Hein Kuiken

wethouder Hein Kuiken

Wethouder Hein Kuiken (PvdA) is verantwoordelijk voor financiën, bedrijfsvoering, Wmo-lokaal, armoedebestrijding en cultuur.

 

Portefeuilles

 • Financiën
 • Coördinatie sociaal domein
 • Lokale heffingen
 • Weerstandvermogen en risicobeheersing
 • Financiering
 • Verbonden partijen
 • Meerjareninvesteringen
 • Personele zaken
 • (Bestuurs) juridische zaken
 • Cultuur en (legacy) LF2018
 • Historisch Centrum Leeuwarden
 • Inkomen
 • Armoedebeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Stads- en regiomarketing
 • Coördinatie evenementen
 • Decentralisatie AWBZ/WMO
 • Bedrijfsvoering
 • Cultuur
 • Wmo-lokaal

Wijken en dorpen

 • Grou
 • Jirnsum
 • Friens
 • Idaerd
 • Eagum
 • Vosseparkwijk
 • Westeinde
 • Valeriuskwartier

Nevenfuncties

In bijgevoegd bestand vindt u de nevenfuncties van wethouder Hein Kuiken:

pdf nevenfuncties collegeleden 2018-2020 Kuiken (PDF, 83.69 KB)

Contact

 • Neem contact op met de gemeente Leeuwarden via telefoonnummer 14 058 of stuur een mail naar gemeente@leeuwarden.nl.