Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Het dragen van een mondkapje is verplicht in het gemeentehuis.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion het stadhuis in de lente

Wethouder Hein de Haan (1e loco-burgemeester)

Wethouder Hein de Haan


Wethouder Hein de Haan (PvdA) is verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, volkshuisvesting, wonen, grondbedrijf en vastgoed.

Portefeuilles

 • Ruimtelijke ordening
 • Gebiedsontwikkeling
 • Volkshuisvesting
 • Stads-, woon- en milieutoezicht
 • Vergunningverlening
 • Wonen
 • Vastgoed
 • Grondbedrijf

Wijken en dorpen

 • Vrijheidswijk
 • Blitsaerd
 • Tjerk Hiddes/Cambuursterhoek
 • Oldegalileën/Bloemenbuurt
 • Vlietzone
 • Schepenbuurt
 • Wielenpolle
 • Heechterp/Schieringen
 • Stiens

Nevenfuncties

In bijgevoegd bestand vindt u de nevenfuncties van Wethouder Hein de Haan:

pdf pdf nevenfuncties collegeleden 2018-2020 De Haan (PDF, 64.95 KB)

Contact

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden. Volg Hein de Haan op Twitter.