Lion het stadhuis in de lente

Wethouder Hein de Haan (1e loco-burgemeester)


Wethouder Hein de Haan (PvdA) is verantwoordelijk voor wonen en bouwen, ruimte en leefomgeving en gebiedsontwikkeling. 

Portefeuilles

 • Wonen en bouwen
 • Ruimte en leefomgeving
 • Gebiedsontwikkeling
 • Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Grondbedrijf

Wijken en dorpen

 • Alde Leie
 • Britsum
 • Feinsum
 • Hijum
 • Jelsum-Koarnjum
 • Stiens
 • Binnenstad

Nevenfuncties

In bijgevoegd bestand vindt u de nevenfuncties van Wethouder Hein de Haan:

pdf nevenfuncties collegeleden 2018-2020 De Haan (PDF, 51.21 KB)

Contact

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden via telefoonnummer 14 058 of stuur een mail naar gemeente@leeuwarden.nl. Volg Hein de Haan op Twitter.