Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Het dragen van een mondkapje is verplicht in het gemeentehuis.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion het stadhuis in de lente

Wethouder Friso Douwstra

Wethouder Friso Douwstra

“Een gezond klimaat om te werken, te leren en te ontwikkelen binnen een bereikbare gemeente is mijn doel. Daarin vind ik het van belang om te investeren in het grootste kapitaal dat we hebben ‘de mens.’ Samen met een goed bestuurlijk- en ambtelijk team werk ik daar aan met de verantwoordelijkheid voor o.a. onderstaande portefeuilles.” Wethouder Friso Douwstra (CDA) is verantwoordelijk voor Economische Zaken, Onderwijs, Sociale Zaken, Verkeer en Vervoer.

Portefeuilles

 • Economische Zaken:
  Acquisitie, Kennis & Innovatie, Campussen (Kenniscampus, Energiecampus, Watercampus, RuG Campus Fryslân, Dairy Campus).

 • Onderwijs:
  mbo, hbo, wo, Arbeidsmarktoeleiding, VSV, RMC.

 • Sociale Zaken:
  Werk & Participatie, Arbeidsmarkt (Regio), Fryslân Werkt!

 • Verkeer & Vervoer: 
  Werk Slim Reis Slim, Duurzame en Slimme mobiliteit, Infrastructuur, Fiets.

 • Streekagenda & Samenwerking met regiogemeenten.

Wijken en Dorpen

 • Lekkum/Miedum/Snakkerburen
 • Binnenstad
 • Goutum
 • Hempens-Teerns
 • Wirdum/Swichum
 • Wytgaard
 • Reduzum
 • Warstiens
 • Warten
 • Wergea
 • Jellum-Bears
 • Weidum
 • Mantgum
 • Jorwert

Nevenfuncties

In bijgevoegd bestand vindt u de nevenfuncties van Wethouder Friso Douwstra: 

pdf pdf nevenfuncties collegeleden 2018-2020 Douwstra (PDF, 66.6 KB)

Contact

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.