Lion het stadhuis in de lente

Wethouder Evert Stellingwerf

Wethouder Evert Stellingwerf (GroenLinks) is verantwoordelijk voor klimaat, duurzaamheid, circulaire economie, mobiliteit, monumenten en vastgoed.
 

 

Portefeuilles

 • Klimaat, energie, duurzaamheid
 • Natuurlijk, landbouw, landelijk gebied en water
 • Circulaire economie
 • Vastgoed
 • Infrastructuur en mobiliteit
 • Monumenten en erfgoed 
 • Dierenwelzijn

Wijken en dorpen

 • Grou
 • Friens
 • Idaerd-Eagum
 • Jirnsum
 • Reduzum
 • Achter de Hoven
 • Aldlân
 • Oranjewijk
 • Schepenbuurt
 • Wielenpolle

Contact

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.