Lion het stadhuis in de lente

Wethouder Bert Wassink

wethouder Bert Wassink

Wethouder Bert Wassink (PAL/GroenLinks) is verantwoordelijk voor duurzaamheid, omgevingsvisie, publieke gezondheid, wijken en dorpenbeleid, recreatie en toerisme.
2e loco-burgemeester

 

Portefeuilles

 • Monumenten en erfgoed
 • Duurzame ontwikkeling
 • Circulaire economie
 • Energieagenda
 • Natuur en landbouw
 • Coördinatie omgevingsvisie
 • Plattelandsontwikkeling
 • Water
 • Beheer openbare ruimte
 • Onderhoud kapitaalgoederen
 • Wijken en dorpenbeleid
 • Recreatie en toerisme
 • Gezondheidszorg
 • Integratie
 • Vluchtelingen

Wijken en dorpen

 • Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk
 • Huizum-West
 • Nylân
 • Aldlân
 • Zuiderburen
 • Zuidlanden
 • Britsum
 • Jelsum-Koarnjum
 • Hijum
 • Feinsum
 • Alde Leie

Nevenfuncties

In bijgevoegd bestand vindt u de nevenfuncties van Wethouder Bert Wassink: 

pdf nevenfuncties collegeleden 2018-2022 Wassink (PDF, 85.38 KB)

Contact

Neem contact op met de gemeente Leeuwarden.