Lion het stadhuis in de lente

Visienota Cultuur

Wilt u weten waar de gemeente Leeuwarden de komende jaren op inzet op het gebied van kunst en cultuur?
In de nieuwe cultuurvisie leest u er meer over. De nota Visie op kunst en cultuur in de gemeente Leeuwarden: durven en samen doen. Lokaal perspectief in een internationale context 2021-2028 wordt nog ter vaststelling voorgelegd aan de raad.


pdf Visienota Cultuur (PDF, 2.74 MB)