Lion

Verkiezingen in 2019

Op woensdag 20 maart 2019 mag u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Fryslân en de leden van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân.
De stempassen ontvangt u begin maart.