Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

Registratie Niet Ingezetenen

Komt u naar Nederland om te werken of te studeren en blijft u korter dan 4 maanden, dan kunt u zich als niet-ingezetene laten inschrijven bij de gemeente Leeuwarden of bij een andere inschrijfgemeente.

Als u geen recht heeft om in Nederland te verblijven, dan moet u een verblijfsvergunning aanvragen bij de loketten voor vreemdelingen (IND-loketten). Meer informatie hierover vindt u op www.ind.nl.