Lion het stadhuis in de lente

Uittreksel basisregistratie personen

Hebt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig? Dit is een verklaring van de gemeente dat u in de gemeente Leeuwarden woont. Op het standaard uittreksel staat uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum.