Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Het dragen van een mondkapje is verplicht in het gemeentehuis.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion het stadhuis in de lente

Tellen van stemmen en de uitslag

Uitslag van de stemmen

Hoe en wanneer worden de stemmen geteld?

De stembureaus sluiten op woensdag 17 maart 2021 om 21.00 uur.

Dan worden de stemmen handmatig geteld door leden van het stembureau. Soms worden door Burgemeester en wethouders tellers benoemd.

De telling is openbaar.

Wanneer worden stemmen van ‘vroegstemmers’ geteld?

Op woensdag 17 maart 2021 vanaf 07.30 uur in de Harmonie.

Na de telling wordt de uitslag bekendgemaakt, maar niet eerder dan om 21.00 uur.

De telling is openbaar.

Wanneer worden stemmen van briefstemmers geteld?

Op woensdag 17 maart 2021 vanaf 07.30 uur In de Harmonie.

Na de telling wordt de uitslag bekendgemaakt, maar niet eerder dan om 21.00 uur.

De telling is openbaar.

Wanneer wordt de uitslag bekend gemaakt?

Wij hopen in de avond/nacht van 17 maart 2021 een voorlopige uitslag van de uitgebrachte stemmen in de gemeente Leeuwarden bekend te maken.

Het hoofdstembureau beslist over de definitieve uitslag van Fryslân op maandag 22 maart 2021 om 10.00 uur in de Raadszaal (Hofplein 38 in Leeuwarden).