Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Het dragen van een mondkapje is verplicht in het gemeentehuis.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion het stadhuis in de lente

Subsidie vrijwilligers speciaal jeugdwerk

Verricht u vrijwilligerswerk in het speciaal jeugdwerk? Voor activiteiten gericht op educatieve en creatieve ontplooiing van jeugdigen kunt u om een bijdrage vragen.