Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

Financiële verantwoording subsidies Gemeente Leeuwarden

Voor de verantwoording van de subsidie en de beoordeling van de financiële positie van de subsidieontvanger vraagt de gemeente Leeuwarden de volledige jaarrekening, ook als slechts een deel van de activiteiten wordt gesubsidieerd.