Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Het dragen van een mondkapje is verplicht in het gemeentehuis.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion het stadhuis in de lente

Speelleergroepen en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Spelen is leuk! Peuters kunnen meedoen aan een speelleergroep zodra ze 2 jaar zijn.

Een speelleergroep is een plek om te spelen met andere kinderen, te ontdekken en te groeien. Uw kind doet er spelenderwijs veel nieuwe ervaringen op, die van belang zijn voor de ontwikkeling. Daarnaast helpt de speelleergroep om de overgang van ‘spelen’ naar ‘leren’ op school gemakkelijker te maken.