Lion het stadhuis in de lente

Regeling subsidie talentontwikkeling cultuur

Deze regeling is gesloten. Het subsidieplafond voor periode 2 (van 1 juli tot en met  31 december 2022) van € 20.000,00 is bereikt. 

Misschien is de 'Tijdelijke regeling Subsidie makers culturele sector gemeente Leeuwarden 2022' een goede andere mogelijkheid. Meer informatie vindt u op de pagina 'Informatie culturele en creatieve sector in Coronatijd' (kopje ‘Gemeentelijke regelingen’).