Lion het stadhuis in de lente

Beroepsvaart

Leeuwarden is, na Harlingen, de grootste industriehaven van Friesland. Er wordt gemiddeld rond de 1,5 miljoen ton per jaar overgeslagen door de beroepsvaart. Het grootste deel van de overslag is bulk, zoals: graan, blik, zand/grind en cement. Ook de containeroverslag speelt een belangrijkere rol in de totaal overslag . In mindere mate wordt er ook af en toe stukgoed overgeslagen.