Lion

Gezondheidsverklaring

Nodig voor het eerste rijbewijs B. Als u een rijbewijs voor bus of vrachtwagen aanvraagt of vernieuwt. Of als u een handicap of beperking hebt of ouder bent dan 75 jaar en uw rijbewijs wilt vernieuwen.