Lion het stadhuis in de lente

Politiek Podium

1 december 2021
17:00
23:00

De maatregelen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan zijn recent aangescherpt. De gemeenteraad vergadert dan ook weer meest digitaal.  

De vergaderingen zijn altijd live te volgen via de stream op onze site en via lokale omroep LEOMiddelsé. 

Algemeen: houd de website www.gemeenteraadleeuwarden.nl en het raadsinformatiesysteem iBabs goed in de gaten. Hierop publiceert de griffie steeds de meest actuele stand van zaken voor de agenda’s en de besluitvorming van de gemeenteraad. Bij vragen kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad via griffie@leeuwarden.nl.