Lion het stadhuis in de lente

Politiek Podium

25 november 2020
18:15
23:00

De landelijke maatregelen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan hebben invloed op de manier van vergaderen van de gemeenteraad. De raad volgt wel zo veel als mogelijk het normale systeem, dat is: Open Podium, Politieke Dialoog en Besluitvormende Raadsvergadering. Momenteel zijn in de meeste gevallen de Open Podium sessies schriftelijk of digitaal. Debat en besluitvorming vindt in principe fysiek plaats.

Er gelden daarbij enige beperkingen, met name als het gaat om het aantal mensen dat aanwezig mag zijn in de ruimtes. Er kan helaas nog geen publiek toegelaten worden bij vergaderingen. Publiek kan vergaderingen altijd volgen via onze stream en LEOMiddelsé.

Het plan is om besluitvormende raadsvergaderingen en bijeenkomsten waar veel insprekers verwacht worden te gaan houden in Stadsschouwburg De Harmonie. De locaties van vergaderen staan altijd vermeld in het raadsinformatiesysteem iBabs. 

Algemeen: houd de website www.gemeenteraadleeuwarden.nl en het raadsinformatiesysteem iBabs goed in de gaten. Hierop publiceert de griffie steeds de meest actuele stand van zaken voor de agenda’s en de besluitvorming van de gemeenteraad. Bij vragen kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad via griffie@leeuwarden.nl.