Kan uw bezoek aan het Gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

Politiek Podium

10 juni 2020
18:30
23:00

De landelijke maatregelen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan hebben invloed op de manier van vergaderen van de gemeenteraad. De raad volgt wel zo veel als mogelijk het normale systeem, dat is: Open Podium, Politieke Dialoog en Besluitvormende Raadsvergadering.

Bijeenkomsten doorlopen momenteel een schriftelijke, digitale en/of fysieke behandeling. Dit kan per week en per onderwerp verschillen. Het is nog niet mogelijk om publiek bij de fysieke vergaderingen toe te laten. Digitale en fysieke bijeenkomsten zijn live via stream en omroep LEOMiddelsé te volgen.

Algemeen: houd de website www.gemeenteraadleeuwarden.nl en het raadsinformatiesysteem iBabs goed in de gaten. Hierop publiceert de griffie steeds de meest actuele stand van zaken voor de agenda’s en de besluitvorming van de gemeenteraad. Bij vragen kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad via griffie@leeuwarden.nl.

Voor juni staan in ieder geval de volgende onderwerpen op de agenda: grondstoffenbeleid, beelkwaliteitsplan Blitsaerd, bestemmingsplan Unia, exploitatie Neushoorn.