Lion het stadhuis in de lente

Voorlopige verkiezingsuitslag gemeenteraad bekend

Publicatiedatum: 
17 mrt 2022

De voorlopige verkiezingsuitslagen van gemeente Leeuwarden zijn bekend. Bekijk deze op de pagina over de verkiezingen

Hoe nu verder?

De definitieve uitslag van de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad wordt op maandag 21 maart vastgesteld door het centraal stembureau. 

De lijsttrekkers van de politieke partijen hebben afgesproken om op woensdag 23 maart daaropvolgend bijeen te komen om de uitslag te bespreken. In deze bijeenkomst wordt ook besproken hoe de partijen willen omgaan met het aanstellen van een informateur. Voor de duidelijkheid: het gaat niet om een formele raadsvergadering. Politieke partijen zijn in iedere gemeente vrij om onderling te bepalen in welke vorm zij de uitslag van de verkiezingen willen bespreken.

In Leeuwarden is gekozen voor een openbaar gesprek.