Lion

Politiek Podium 9 oktober

Publicatiedatum: 
9 okt 2019

Op 9 oktober begint om 20.30 uur een besluitvormende raadsvergadering. Er staan hamerstukken op de agenda, maar ook bespreekpunten. Dat zijn een zienswijze ontwerpbegroting FUMO 2020 en het procesvoorstel ontwikkeling huidige Cambuurlocatie. In 2017 heeft de raad een motie aangenomen 'herontwikkeling huidig Cambuurstadion en omgeving' waarin ht college is opgedragen met een ontwikkelplan te komen in nauwe samenwerking met ondernemers, buurtbewoners en supporters. Dat plan ligt nu voor. Er is ruimte voor participatie van alle betrokkenen c.q. stakeholders. Het college geeft aan het samenwerkingsproces zo te willen organiseren dat alle partijen gehoord worden en kunnen participeren in de ontwikkeling van hun leefomgeving. De raad word gevraagd hiermee in te stemmen.

Daarnaast staan nog twee moties op de agenda. Eén motie is van PALGroenLinks over het inperken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling en de andere motie is van de FNP en gaat over het beschermen van kinderen bij demonstraties.

De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op de website. Hier is ook de stream te openen om de vergadering live te volgen.