Kan uw bezoek wachten aan het Gemeentehuis? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak. Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

Politiek Podium 20 november

Publicatiedatum: 
18 nov 2019

Voor het Politiek Podium op 20 november staan de onderdelen Open Podium en Dialoog op het programma. Op initiatief van de fracties PvdA, D66, PALGroenLinks en CDA is de SDFen jeugdzorg onderwerp van gesprek. Aanleiding voor het initiatief is een motie van de gemeente Smallingerland. Het blijkt dat er kennelijk twijfels hersen bij enkele gemeenten over het SDF. Zij stellen dat er veel budget wordt besteed aan bedrijfsmatige issues ten koste van de inhoud en het doel van het SDF. Binnen Leeuwarden willen de fracties hierover in gesprek met het SDF en de betrokken wethouders. Dit is mede omdat Leeuwarden als centrumgemeente een belangrijke rol speelt binnen het SDF. De raad zoekt antwoorden op vragen als: hoe staat het met de beoogde doelstellingen van de transitie jeugdzorg en is de 'governance' binnen SDF adequaat en gericht genoeg.

Eén van de dialoogonderwerpen is een verklaring van geen bezwaar voor de bouw van maximaal 26 appartementen en 14 grondgebonden rijenwoningen aan de Bonkevaart. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan 'Leeuwarden-Tolhuis'. Er kan medewerking worden verleend door af te wijken van het bestemmingsplan. De fractie van Lijst058 wil de verklaring van geen bezwaar om af te wijken van het bestemmingsplan nog niet ter inzage leggen, maar eerst bespreken. De fractie vraagt antwoorden als: waarom wil het college akkoord gaan met de aanvraag en schept dat dan geen precedent voor ontwikkelingen in Blitsaerd of elders in de gemeente.

Alle onderwerpen met bijbehorden stukken op de agenda staan op de website. Hier staat ook de stream om de vergadering live te volgen. De avond begint om 19.30 uur.