Lion

Open Podium op locatie over Vlietzone

Publicatiedatum: 
17 okt 2019

Woensdag 30 oktober wil de gemeenteraad praten over de problematiek van de Vlietzone. Dit gesprek is in de Businessclub van het Cambuurstadion en begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

De raad wil zoveel mogelijk informatie ophalen over de problemen die spelen in de Vlietzone. Het gaat dan om zaken als overlast, veiligheid en openbare orde, maar ook over opvang en zorg voor jongeren en andere inwoners van de gemeente in de Vlietzone. Het open podium is bedoeld om het gesprek aan te gaan met de betrokken inwoners, jongeren, cliënten, organisaties en instellingen. Voorop staat dat inwoners, jongeren, cliënten, organisaties en instellingen de ruimte krijgen hun meningen en ideeën mee te geven aan de raad. Ook moet er volop gelegenheid zijn om vragen van raadsleden te beantwoorden. Het is uitdrukkelijk geen discussieavond of politiek debat.

Meepraten

Er worden veel  betrokkenen, cliënten, organisaties en instellingen uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Mocht u ook uw mening aan de raad mee willen geven, dan kan dat. U moet zich dan wel even melden bij de griffie via mail: griffie@leeuwarden.nl. Dit kan tot woensdag 30 oktober, 12.00 uur 's middags.

Informatie

Alle vergaderstukken bij dit onderwerp zijn te lezen op onze webpagina.