Lion

Minder bladzetting bij bomen

Publicatiedatum: 
3 jul 2019
Diverse bomen waaronder de eik, iep, els maar vooral de plataan hebben dit jaar minder bladeren dan andere jaren. Door de klimaatverandering hebben we te maken met extremere weersomstandigheden. Ook bomen hebben daar last van en moeten zich aanpassen aan de omstandigheden. Dat een boom droge bladeren heeft, hoeft niet te betekenen dat een boom doodgaat.

Bladeren

De zomer vorig jaar was warm en droog, het voorjaar was warm met daaropvolgend een koude en natte periode. Deze omstandigheden kunnen negatieve gevolgen hebben voor  de kwetsbare en pas uitgelopen knopen en bladeren. Ook de vorming van schimmels kan een rol spelen, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Het probleem doet zich namelijk op meerdere plaatsen voor en dan is de kans kleiner dat schimmels de oorzaak zijn.

Overlevingsstand

Door de lange warme periode zijn veel bomen in overlevingsstand terechtgekomen. Oorzaak hiervan is een hogere verdamping ten opzichte van wat de boom aan water kan aanvoeren. De omgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Veel bomen konden minder water en voedingsstoffen voor de winter opslaan.

Vitaliteit

Doordat de bomen nieuwe bladeren hebben gevormd is de verwachting dat herstel doorzet. Het blijft nodig om de vitaliteit van de bomen te volgen. Het is op dit moment niet nodig om maatregelen te treffen. De verwachting is dat de meeste bomen zelf herstellen. Maar dit is per boom verschillend. Het hangt af van het soort boom, leeftijd, groeiplaats en waterhuishouding of een boom herstelt.

In gaten houden

De gemeente houdt de bomen in de gaten. Mocht het nodig zijn om aanvullend (grond-) onderzoek of maatregelen te nemen dan doen we dit.