Lion het stadhuis in de lente

Leeuwarden roept het Rijk op: Dicht de kloof!

Publicatiedatum: 
25 mei 2021
Help gemeenten en maatschappelijke partijen om de kloof te dichten tussen de mensen die vooruit gaan en die achterblijven. Dat is in een notendop de oproep “Dicht de Kloof!”. Burgemeester Buma deed deze oproep woensdag 26 mei samen met burgemeester Aboutaleb (Rotterdam), burgemeester Halsema (Amsterdam), burgemeester Hamming (Zaanstad) en burgemeester Weterings (Tilburg) namens 15 burgemeesters en verschillende maatschappelijke partners aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer.

Oproep

De oproep laat de kwetsbaarheid en problemen in 16 gebieden in Nederland zien. We zien dat inwoners door meerdere problemen tegelijk vastlopen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en de hulpverlening. Deze bewoners hebben daardoor steeds vaker te maken met armoede, werkloosheid, onderwijsachterstanden, slechte gezondheid en criminaliteit. De kloof die hierdoor ontstaat, maakt dat het voor inwoners steeds moeilijker is om mee te doen in de samenleving. Dit willen we aanpakken in een nationaal programma leefbaarheid en veiligheid. We verwachten dat de gemeente samen met bewoners en maatschappelijke partners extra investeringen kunnen doen om de kloof die is ontstaan kleiner te maken. We vragen de Rijksoverheid ook om te onderzoeken of er uitzonderingswetgeving en onorthodoxe maatregelen nodig zijn. Gemeente Leeuwarden doet hierin mee samen met partners, wijkorganisaties én bewoners in Leeuwarden Oost.

Leeuwarden Oost

Het gebied Leeuwarden Oost  bestaat uit een aantal wijken, namelijk: Bilgaard, Vrijheidswijk, Oud-Oost, Heechterp-Schieringen en Camminghaburen. Ook Spoordok hoort erbij als ontwikkelingsgebied.

Burgemeester Sybrand Buma:

“De woonwijken in Leeuwarden Oost hebben allen een eigen karakter, kracht en potentie. De wijken en ongeveer 36.000 inwoners verdienen extra aandacht, zodat zij hun ambities, saamhorigheid en ondernemerszin in de toekomst kunnen verzilveren. 

Het komende jaar bepalen we samen met onze partners, de wijkvertegenwoordigers en natuurlijk de bewoners de ambities en thema’s waarmee we de leefbaarheid en veiligheid voor bewoners van Leeuwarden Oost kunnen verbeteren en de kloof kunnen dichten. Aan het einde van het jaar willen we een programmaplan klaar hebben voor de komende twintig jaar”.

Een integraal programma voor 20 jaar

Rond de zomer van 2021 wil de gemeente samen met de bewoners, wijkorganisaties en maatschappelijke partners de ambities en doelen voor Leeuwarden Oost opstellen. Het programmaplan moet aan het einde van het jaar klaar zijn. Hierin staan ook de maatregelen en investeringen die nodig zijn. Hiermee probeert de gemeente ook investeringen van de Rijksoverheid te krijgen. We denken nu aan 4 thema's voor Leeuwarden Oost: gezondheid, school, werk en wonen. De gemeente wil van het nationaal programma in Rotterdam leren. Ook wil de gemeente samenwerken met andere steden in Nederland en van hun leren.

Een samenwerking van overheid, organisaties en bewoners

In Leeuwarden Oost werkt de gemeente samen met partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven, de zorg, het veiligheidsdomein en de cultuur- en sportsector. Ook werkt de gemeente samen met partners als de woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en natuurlijk met de bewoners(organisaties) uit de wijken.*

* We bouwen voortdurend aan de coalitie voor Leeuwarden Oost; er kunnen in de loop der tijd namen wijzigen of bijkomen:
Elkien, WoonFriesland, Huurdersplatform Nieuw Elan, De Bewonersraad Friesland, NHL Stenden Hogeschool, ROC Friese Poort, ROC Friesland College, Proloog, Politie, P.de Vries Installatietechnieken BV, Zorgverzekeraar De Friesland, Leeuwarden-Fryslân 2028, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, HKB stedenbouwkundigen, diverse bewonersorganisaties, Amaryllis, BV SPORT, Cambuur verbindt, Bouwzorg, Openbaar Ministerie, GGD Fryslân, Van Hall Larenstein, Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), RUG/Campus Fryslân, diverse vrijwilligersorganisaties en zorgaanbieders.

Lees meer

pdf Landelijk persbericht Dicht de kloof (PDF, 107.4 KB) pdf Opinieverhaal Dicht de kloof van 15 gemeenten (PDF, 66.2 KB)