Lion het stadhuis in de lente

Gemeente Leeuwarden sluit vier locaties voor Paasweekend

Publicatiedatum: 
9 apr 2020

We sluiten tijdens het Paasweekend vier centrale plekken af. Op deze plaatsen komen structureel teveel jongeren bijeen die vaak geen ander halve meter afstand van elkaar houden. Uit voorzorg worden deze locaties nu tijdelijk afgesloten. Het gaat om de volgende locaties: 

  1. Skatepark, Van Loonstraat (Huizum-West)
  2. Skatebaan, Burstumerdyk 4, Grou
  3. Voetbalkooi Groenesterpad (Camminghaburen)
  4. Voetbalkooi Wybrand de Geeststraat (Vliet e.o.)

Tijdelijke sluiting van 10  april tot dinsdag 14 april

De sluiting gaat in op vrijdagochtend 10 april om 9.00 uur. Vanaf 06.00 uur diezelfde ochtend wordt de sluiting gestart. De sluiting duurt tot dinsdag 14 april om 09.00 uur. Het besluit is genomen door de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân en burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma.

Handhaving

Bij het handhaven van de afstandsregel staan voor de Veiligheidsregio Fryslân en ons als gemeente de volksgezondheid voorop. Niet het bestraffen van de overtreders. Vanuit het belang van de volksgezondheid kan het wel nodig zijn om boete te geven. Mochten ondanks het afsluiten van deze locaties toch groepen bij elkaar komen dan sluit de gemeente het uitdelen van boetes niet uit. 

Borden bij de afgesloten plekken

Bij de afgesloten locaties komen informatieborden  met de reden van afsluiting. Hiermee laten we zien dat het niet volgen van maatregelen gevolgen heeft.